Mistä kaupungin päätökset oikein löytää?– Kaarina-lehti kysyi ajatuksia kuntavaalien nuorimmilta ehdokkailta

0
Ibrahim Al-Kinani

Kaarinassa edellisissä kuntavaaleissa eli vuonna 2017 valittujen päättäjien keski-ikä oli 46 vuotta. Nuoria ehdokkaita puolueiden listoilla näkyy yleensä vähän, ja esimerkiksi koko maan tilastoissa nuoria alle 30-vuotiaita oli ehdokkaista 8,9%, joka on alhaisin lukema kahteenkymmeneen vuoteen.

Nuorten kiinnostus politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista ja samalla äänestysaktiivisuus on pysynyt alhaalla verrattuna muihin ikäluokkiin jo pitkän aikaa. Nuoret kokevat politiikan muuttuneen entistä henkilöidymmäksi, mikä aiheuttaa nuorille vaikeuksia löytää puoluetta, johon samaistua ja jota kannattaa.

Ehdokaslistoilla vähän nuoria

Nuorten keskuudessa ehdolle lähteminen kuntavaaleissa ei ole ollut suosittua. Nuoret ehdokkaat ja varsinkin nuoret valitut ovat vähissä, mikä osaltaan vaikuttaa myös suoraan nuorten äänestyskäyttäytymiseen. Todennäköisyys löytää oman ikäluokan ehdokas, joka kannattaisi samanlaisia aatteita, on paljon pienempi kuin vanhemmalla ikäluokalla.

Tarkasteltaessa ehdokaslistoja valtakunnallisesti ei nuoria 19–29-vuotiaita ehdokkaita juurikaan listoilla näy. Edellisissä vaaleissa kunnanvaltuustoihin valitut olivat keskimäärin 50-vuotiaita.

Valittujen miesten keski-ikä oli 51,8 vuotta ja valittujen naisten 47,7 vuotta, joka on lähes sama kuin ehdokkaana olleiden naisten keski-ikä. Valtuustoihin valittujen miesten painopiste oli ikäluokassa 60–64-vuotiaat. Heidän osuutensa oli noin yhdeksän prosenttia kaikista valtuutetuista. Naisten suurin ryhmä oli 40–44-vuotiaat 5,6 prosentin osuudellaan.

18–27-vuotiaita

Kaarinassakaan ei nuoria ehdokkaita puolueiden listoilla kovin paljon näy. Nuorten alhaiseen ehdokasmäärään saattaa myös vaikuttaa se, että nuoret otetaan vaalipiirien ehdokaslistoille usein niin sanotuiksi täyte-ehdokkaiksi, joilla puolueet keräävät listalle vain lisää ääniä. Harvalla nuorella ei myöskään ole mahdollisuutta rahallisesti arvokkaisiin kampanjoihin, minkä vuoksi usein entuudestaan tunnetut ehdokkaat saavat mediassa nuoria ehdokkaita enemmän näkyvyyttä.

Toisaalta keväällä valittuun nuorisovaltuustoonkaan (NUVA) ei tunkua ollut eikä vaalejakaan tarvinnut käydä vähäisen kiinnostuksen vuoksi.

Näin juttu tehtiin

Kokosimme yhteen Kaarinan puolueiden nuorimmat ehdokkaat maaliskuun ehdokaslistoilta ja lähetimme heille kyselyn kuntavaaleista. Tätä kysyimme:

1. Kuka olet?

2. Miksi lähdit ehdolle?

3. Miten kunnallista päätöksentekoa saisi nykyistä avoimemmaksi ja läpinäkyvämmäksi?

4. Miten nuorten vaikuttamismahdollisuuksia kunnan päätöksiin voitaisiin lisätä?

5. Mikä asia Kaarinassa kaipaisi pikaisesti korjaamista?

Ibrahim Al-Kinani

SDP: Ibrahim Al-Kinani

1. 24-vuotias kylmälaiteasentaja, harrastan brasilialaista jujutsua ja skeittaamista.

2. Halusin jonkun edustamaan nuoria ja nuoria aikuisia sekä edistämään nuorten hyvinvointia.

3. Suurimmissa hankkeissa tai leikkauksissa järjestettäisiin jonkinlainen tapa, jolla kuntalaiset saavat äänestettyä vaihtoehtoja.

4. Tarjoamalla hyvä ymmärrys siitä, mitä politiikka on ja mitä se ei ole sekä miten se todella vaikuttaa.

5. Kaarinan terveyskeskus (resurssien/rahoituksen lisääminen).

 

Maria Virtanen

Vasemmistoliitto: Maria Virtanen

1. 27-vuotias matematiikan opiskelija. Harrastan monipuolisesti lukemista sekä lisäksi ruoanlaittoa.

2. Olen ehdolla, koska olen kiinnostunut vaikuttamisesta yhteisiin asioihin ja haluan osallistua kunnallisten palveluiden kehittämiseen.

3. Tieto tärkeimmistä kunnallisista päätöksistä on oltava helposti saatavilla kaikille kaarinalaisille.

4. Nuoria pitää rohkaista tuomaan esille mielipiteitään ja vaikuttamaan. Heitä pitää kuunnella ja tukea omien kanavien löytämisessä kuntavaikuttamiseen.

5. Sosiaalipalveluiden saatavuutta on parannettava, ja kaikille on taattava laadukas ja asianmukainen palvelu.

Jesse Roininen

Perus­suomalaiset: Jesse Roininen

1. 20-vuotias opiskelija. Pelaan shakkia, harrastan maalausta ja olen perheeni nuorin.

2. Ajatus lähti alun perin ystäväni suosituksesta, joka kertoi mahdollisuudesta. Päätin siinä hetkessä, että nyt on mahdollisuus päästä vaikuttamaan asioihin. Olen ollut nuoren aikuisikäni kiinnostunut politiikasta, ja nyt oli hetki ottaa asiasta kiinni.

3. Kaarinan päätöksenteko on hyvässä tilassa avoimuuden kannalta. Tietysti hyvä parannus olisi saada kunnan päätökset enemmän esille Kaarinan kaupungin nettisivuille. Tällä hetkellä sivulta kyllä löytää pöytäkirjat kokouksista, kun etsii.

4. Nuoret voivat tulla ehdolle vaaleihin, liittyä puolueisiin ja vaikuttaa kanavien kautta, kuten jokainen. Suurin ongelma nuorten vaikuttamisen lisäämisessä on mielestäni tietämättömyys mahdollisuuksista ja se, että heitä ei kiinnosta kuntapolitiikka. Ongelma lienee osalta toisen asteen koulutuksessa. Ammattikouluissa ei opeteta lähes ollenkaan politiikasta ja lukioissa kuntataso ei saa mielestäni tarpeeksi huomiota. Jos haluamme enemmän nuoria vaikuttamaan kuntatasolla, on heitä informoitava aikaisin mahdollisuuksista.

5. Kaarinassa ei ole mitään pikaista ongelmaa. Koronarajoitteet ovat vaikuttaneet vahvasti yrityksiin ja ihmisiin. Tämän nopea ratkaiseminen on tärkeää. Kyseessä valitettavasti on suurempi ongelma, johon kuntatasolla on vaikea vaikuttaa. Koronaa ajattelematta, mielestäni on tärkeää saada nuoret liikkumaan enemmän. Nykyajan nuorilla yleiskunto on pudonnut huolestuttavasti.

 

Peppi Porjo

Vihreät: Peppi Porjo

1. 19-vuotias ja valmistuin tänä keväänä Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiosta ylioppilaaksi. Asun toistaiseksi kotona Piikkiössä vanhempieni ja pikkuveljeni kanssa. Harrastan partiota Piikkiön Tammipartiossa ja johdan toisen vuoden sudenpentujen laumaa.

2. Koen, että yhteiskuntaa voi jatkuvasti parantaa, ja haluan tehdä siitä ihmisille paremman paikan. Kuntavaalien avulla vaikuttamisesta voi saada aikaan konkreettista jälkeä, tai ainakin pääsee päätöksentekoon mukaan. Minusta ympäristöasiat ovat tärkeitä ja ajankohtaisia asioita, joihin pystytään vaikuttamaan pienilläkin toimilla, mutta yksilönä vaikuttaminen on rajatumpaa.

3. Useasti kunnalliseen päätöksentekoon tutustuminen jää yksilön vastuulle. Yksilöitä on kuitenkin innostettava itse näkemään vähän vaivaa, jotta he tuntisivat päätöksentekoprosessin. Tätä voitaisiin tehdä esimerkiksi sosiaalisen median avulla sekä mainostamalla jo netistä löytyvää materiaalia, kuten pöytäkirjoja ja esityslistoja. Myös olisi tärkeää tiedottaa, jos päätöksentekoa pääsee seuraamaan livenä.

4. Paras keino on mielestäni nuorten innostaminen ehdolle. Useimmat ehdokkaat ovat yli 25-vuotiaita, ja heillä on jo erilaiset tarpeet kunnassa ja yleisestikin elämässä. Nuorten ehdokkaiden saaminen vaaleihin saa myös nuoria äänestämään ja tutustumaan ehdokkaisiin, ja näin nuorten mielipiteet tulevat myös kunnallisessa päätöksenteossa esille.

5. Minusta tärkeimmät asiat liittyvät ympäristöystävällisyyteen. Ilmastonmuutos on ikävä tosiasia, joka tulee vaikuttamaan kaikkien elämiin vielä vuosien ajan eikä enää ole aikaa miettiä, mitä pitäisi tehdä, vaan pitäisi aloittaa tekemään konkreettisia tekoja. Omasta elämästä mieleen tulevat esimerkit, joihin voisi vaikuttaa, on bussien ympäristöystävällisyys. Useimmat bussit, jotka kulkevat Kaarinan alueella, jättävät liikkeelle lähtiessään taakseen mustan pilven, mikä on vain yksi konkreettinen esimerkki. Toinen on monimuotoisen biodiversiteetin säilymisen takaaminen suojelemalla perinneympäristöjä ja mahdollistamalla mahdollisimman suuret luonnonsuojelualueet yksittäisten pienten sijasta.

 

Anniina Lehmus

Keskusta: Anniina Lehmus

1. 23-vuotias, eläinlääketieteen opiskelija. Partiolainen, ylioppilaskunta-aktiivi, Martta, tanssilavojen suurkuluttaja.

2. Haluan vaikuttaa kotikaupunkini asioihin erityisesti piikkiöläisen ja nuoren näkökulmasta.

3. Avoin tiedottaminen ajankohtaisista asioista ja päätöksenteosta kuntalaiset tavoittavilla kanavilla. Nykyteknologian ja sosiaalisen median avulla voidaan tuoda politiikka lähelle asukasta. Esimerkiksi osallistuva budjetointi on mielestäni hyvä konkreettinen tapa osallistaa kuntalaisia paikalliseen päätöksentekoon.

4. Tietoa ja vaikuttamismahdollisuuksia nuorten saataville. Nuorisovaltuuston parempi osallistaminen. Yhteistyö kunnan, nuorisotoimen, seurakunnan, urheiluseurojen välillä.

5. Piikkiöön tarvitaan kuntosali ja ulkokuntoilupaikkoja.

 

Musaqi Albina

Kokoomus: Albina Muzaqi

1. 19-vuotias opiskelija. Lähihoitajaksi valmistuin vuosi sitten ja nyt opiskelen ensimmäistä vuotta Turun ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajaksi. Perheeseeni kuuluu vanhemmat, minä ja kaksi nuorempaa sisarta. Harrastuksiini kuuluu pyöräily ja kirjojen luku.

2. Päätin lähteä ehdolle, kun huomasin, että meitä nuoria on todella vähän päättämässä. Kyse on kuitenkin asioista, jotka koskevat suureksi osaa meitä nuoria. Olisi hyvä, jos päättämässä olisi monia ikäluokkia. Nuoret toisivat uusia ideoita ja vanhemmat auttaisivat omien kokemuksien kautta niiden toteuttamisessa. Mielestäni erilaisuus on rikkaus ja erilaisuuksien avulla saamme yhteiskunnan toimimaan, siten että se hyödyttää kaikkien tarpeita.

3. Päätöksenteossa olisi hyvä kuunnella mahdollisimman paljon kuntalaisten mielipiteitä. Kuitenkin heitä tässä palvellaan ja heidän toiveita toteutetaan. Kyse olisi siitä, kuinka voisimme yhdessä käydä asioita läpi – vaikkapa ennen päätöstä voitaisiin tehdä kysely, jota voidaan jakaa kuntalaisille, ja sitä kautta saataisiin tietää, mitä mieltä he ovat asiasta.

4. Mielestäni erilaisista vaikutusmekanismeista pitäisi puhua jo koulussa mahdollisimman paljon. Omalla yläasteella puhuimme kyllä, miten päästä vaikuttamaan, mutta itse olisin kaivannut silloin enemmän rohkaisua. Meidän pitäisi puhua asiasta mahdollisimman paljon ja muistuttaa nuoria jatkuvasti, että tässä on heidän edustansa kyse. Nuoret ehkä ajattelevat, että siellä on kyllä muita, jotka voivat päättää meidän puolestamme. Tämä on täysin totta, mutta samanlaista ajatusmaailmaa heillä ei välttämättä ole.

5. Opiskelijana koen, että olisi hyvä saada tila, johon voi mennä koneen kanssa istumaan ja keskittymään. Kirjasto on hyvä paikka, mutta valitettavasti siellä on välillä meluisaa. Kaipaamme myös parempia kulkuyhteyksiä Turkuun lähelle yliopistoa ja ammattikorkeakoulua. Lisäksi kaupungin tarjoamien kesätöiden ikärajaa pitäisi hieman laskea. Tiedän tapauksen, jossa nuori täytti 16 vasta elokuussa ja siten ei ollut oikeutettu hakemaan kesätöihin. Olisi hyvä, että saataisiin nuoret töihin.

 

Jesaja Shelby

KD: Jesaja Shelby

1. Olen 18-vuotias lukiolainen. Opiskelen Toivonlinnan lukiossa. Harrastan striimaamista ja videopelien pelaamista kavereitten kanssa.

2. Uskon, että Kaarinassa ei ole nuorten puolesta tällä hetkellä tehty paljoa suurta. Tätä olisi hauska muuttaa ja tehdä nuorille vapaa-aika-oleskelutiloja.

3. Päätöksien teossa voisi merkitä, miksi päätös tehtiin ja mikä loppuen lopuksi tuli päätökseksi ja laittaa ne jonnekin someen, josta ne olisi helpompaa löytää. Tällä hetkellä en muista yhtäkään päätöstä, jonka löytäisi helposti.

4. Nettipaneeli, joka striimattaisiin netissä ja jonne voisi pari viikkoa aikaisemmin laittaa kysymyksiä ja ideoita tai päätöksistä tulleita vastauksia ongelmiin. Tämä auttaisi näkemään omiin kysymyksiin vastaukset nopeasti ja käytettäisiin keinoja, joita nuoret osaavat käyttää hyvin.

5. Haluaisin heti muuttaa sen, miten kaarinalaiset näkevät tehdyt päätökset ja miten he saavat päätöksestä tiedon.

 

Alexander Rittinghaus

RKP: Alexander Rittinghaus

1. Olen 19-vuotias. Olen käynyt merimieskoulua Turussa vahtiperämieheksi. Tällä hetkellä olen varusmies Uudenmaan prikaatissa. Perheeseeni kuuluvat isä, äiti ja kolme sisarusta ja velipuoli. Vapaa-ajalla tykkään lukemisesta, piirtämisestä, ulkoilusta, peleistä ja leffoista. Olen harrastanut meripartiota vuodesta 2009.

2. Minulle soitti RKP-nuoret ja kysyi, jos haluaisin osallistua kuntavaaleihin 2021, ja vastasin, että miksi ei. En ennen ajatellut tulla poliitikoksi, mutta onhan se kivaa kokeilla jotain uutta.

3. Tulisi heti ulos päätöksien valinnat ja ideat ja että ne olisi hyvin selitetty. Tämä helpottaisi hyvän ja nopean päätöksen tekemistä.

4. Pitää saada lisää nuoria kiinnostumaan politiikasta, esimerkiksi nuorisotilaisuuksien kautta. Kun vastauksia saisi suoraan nuorilta, aikuiset eivät sanoisi sitä, minkä he luulevat olevan nuorten mielipide.

5. Vaikeaa on sanoa, mikä tarvitsee pikaista korjausta. Korona on aiheuttanut “vähän” ongelmia, kuten nuorisotoiminnan ja harrastuksien rajoituksia, joten niitä olisi hyvä saada käyntiin sitten, kun tauti on hallussa.

 

Teksti ja kuvat: Timo Kalenius