Piikkiössä uusitaan yöllä ratapölkkyjä

0

Destia Rail Oy toteuttaa Väyläviraston tilaamana rautatieverkoston perusparannustöitä Piikkiön ja Kupittaan välillä. Rautatien päällysrakennetta – muun muassa betonisia ratapölkkyjä – vaihdetaan noin kymmenen kilometrin matkalta. Työskentely ajoittuu öiseen aikaan, koska matkustajajunaliikenteelle ei haluta tuottaa häiriöitä.

Valmistelevia töitä on tehty toukokuussa yöaikaan aikavälillä kello 22.30–05.00. Päällysrakennetta vaihdetaan öisin kesäkuun 7. päivään saakka ja tarvittaessa pidempään. Tarvittaessa saattaa työnteko jatkua kello 8.30:een saakka aamulla.

Suurinta melua syntyy, kun Piikkiössä lastataan raidesepeliä sepelivaunuihin. Sepeliä lastataan 17.6 saakka ympäri vuorokauden.

Lisäksi Piikkiön asemanseudulla varastoidaan sepeliä, betonipölkkyjä ja pienmateriaaleja. Alue toimii myös koneiden säilytyspaikkana ja työmaatukikohtana.

Piikkiössä Pukkilassa ratalinjalla on myös touko- ja kesäkuun taitteessa tehty pieniä louhintatöitä.

Destia Rail on lähestynyt radanvarren asukkaita kirjeitse ja pahoitellut ratatöistä mahdollisesti aiheutuvaa melua ja tärinää.

Työt eivät liity mahdolliseen tulevaan Tunnin junaan ja kaksoisraiteeseen.