Vaalipuhei: Kotihoitoa ja palvelusetelit avuksi päivähoitopaikkapulaan

0

Vaalipuhei-palstalla julkaistaan lyhennettynä ehdokkaiden omia kirjoituksia sekä toimituksen poimintoja Kaarinan kuntavaaleista.

Lasten kotihoitoa kannattaisi tukea Kaarinassa


Kaarinassa on odotettavissa pulaa varhaiskasvatuspaikoista. Politiikan eri laidat tarjoavat mieleisiään ratkaisuja: vasen laita korostaa kunnallisia päiväkoteja ja oikea laita yksityisiä päiväkoteja. Nämä kaksi eivät ole ainoita palikoita ratkaisun rakentamiseen.

Varhaiskasvatuksessa tuetaan raskaasti kunnallisten palveluiden tarjoamista ja käyttöä. Lasten hoitamista kotona pidetään yhä enemmän poikkeuksena, vaikka alle kolmivuotiaiden kohdalla on tärkeää kodin tarjoama rauhallinen kasvuympäristö ja pysyvä hoitosuhde.

Kunnallinen varhaiskasvatus maksaa veronmaksajille yli 1000 €/kk/alle kolmivuotias lapsi. Keskimääräinen kotihoidon kuntalisä maassamme on 171 €/kk/ alle kolmivuotias lapsi. Jos Kaarinassa maksettaisiin kuntalisää 200 euroa alle kolmivuotiaasta lapsesta, saisi yhden kunnallisen hoitopaikan hinnalla viidelle lapselle paremman mahdollisuuden kotihoitoon.

Kuntaliiton selvityksen mukaan 49% kuntalisää maksavista kunnista näki sen merkittävästi vähentävän varhaiskasvatuspalveluiden kysyntää. Tätä käsitystä tukee myös Kaarinan kokemus: kun kuntalisää ensin piennettiin ja sitten lakkautettiin, kohosi varhaiskasvatuksen piirissä olevien lasten osuus.

Varhaiskasvatukseen osallistuminen ei tarjoa lapselle etumatkaa oppimiseen. Aino Saarisen väitöstutkimuksessa ei löydetty yhteyttä hyvien yläkoulun oppimistulosten ja varhaiskasvatukseen osallistumisen välillä.

Uusien pätevyysvaatimusten myötä varhaiskasvatusopettajia on vaikea saada. Lisäksi kunnallinen varhaiskasvatus vaatii investointeja. Kaarinan investointiohjelma on jo nyt raskas ja kuntatalous vaikeuksissa. Tämänkin vuoksi on viisasta tarjota muitakin lasten hoitomuotoja kuin päiväkotihoito.

Jaana Shelby (kd.)

Kaarinasta puuttuu lasten palveluseteli


Kaarinan suhteellinen kasvuvauhti on koko maan kärkeä. Vetovoima on hyvä asia, mutta se tuo myös haastetta.

Varhaiskasvatuksen paikkatilanne ei ole helpottumassa. Olennaista on pohtia, miten pidämme huolen siitä, että perheiden arki on sujuvaa ja ettei hoitopaikan saatavuus haittaa työn vastaanottamisesta.

Turun seudulla moni kunta on ottanut käyttöönsä perheiden tilannetta joustavoittavan varhaiskasvatuksen palvelusetelin. Palvelusetelillä perhe sopii hoidosta haluamansa palvelutuottajan kanssa.

Kaarinassa palveluseteli ei ole käytössä. Moni Kaarinaan muuttava perhe hämmentyykin, kun vanhassa tutussa päiväkodissa ei voi jatkaa. Varsinkin keskellä vuotta tilanne on hankala. Päivähoitopaikkaa joudutaan odottamaan pitkään, paikkaa ei löydy perheen asiointireittien varrelta tai sisaruksia menee eri yksiköihin.

Sen lisäksi, että Kaarina huolehtii omista päiväkodeistaan, tulisi kasvukipuja helpottaa palvelusetelillä. Toiminnan laatu ei riipu palveluntuottajasta, eikä yksityinen varhaiskasvatus tule julkista kalliimmaksi.

Tein kuluneen valtuustokauden alussa valtuustoaloitteen palvelusetelin käyttöönotosta. Palveluseteli mahdollistaa perheiden tasapuolisen kohtelun, lisää kaupungin vetovoimaa ja tuo palvelut samalle viivalle ympäristökuntien kanssa. Seteli toisi myös alan yrityksille ennakoitavuutta ja kaupungille joustoa reagoida lapsimäärän kehitykseen.

Malla Rannikko-Laine (kok.)