Valkeavuoren kilpailutuksen eturistiriidoilla ei yhteyttä muihin Kaarinan hankkeisiin

0
Valkeavuoren koulussa opetetaan oppilaita vuosiluokilla 1–10, ja koulussa on oppilaita noin 800. Tällä hetkellä koulun kaikki opetus, lukuun ottamatta teknisen työn opetustiloja, toteutetaan väistötiloissa.

Valkeavuoreen on pitkään odotettu uutta koulukampusta, mutta hankkeen kilpailutus on keskeytetty. Neuvottelujen aikana on tullut ilmi eturistiriita ja esteellisyys, joka olisi voinut vaikuttaa kilpailutuksen tulokseen.

Hankkeen urakkamuodoksi oli valittu kilpailullinen neuvottelumenettely. Vuosi sitten keväällä menettelyyn valittiin mukaan kolme yritystä. Yritysten kanssa on käyty lukuisia neuvotteluja vuoden mittaan.

Kaarinan teknisen lautakunnan maanantaina illalla julkistamasta pöytäkirjasta käy ilmi, että yksi yrityksistä, NCC Suomi Oy, oli käyttänyt pedagogisena konsulttina yritystä, jossa toimiva henkilö oli samaan aikaan kaupungin edustajana koulukampuksen neuvotteluissa.

Lautakunnan pöytäkirjan yksityiskohtiin täsmäävä henkilö on Kaarinan kaupungissa virkasuhteessa sivistyspuolella. Hän jäi nyt tammikuussa kaupungin virasta vuorotteluvapaalle. Kaarina-lehti ei tavoittanut virkamiestä kommentoimaan.

Pöytäkirjan mukaan esteellinen virkamies oli valmistelemassa Valkeavuoren koulun hankesuunnitelmaa ja koulurakentamisen ohjeita, ja hän on ollut laatimassa kilpailutusasiakirjoja sekä urakoijavalinnan pisteytyskriteereitä. Hän on osallistunut neuvotteluihin kaikkien tarjoajien kanssa, ja hänellä on ollut käytössään kaikki neuvotteluprosessin aikana tuotettu materiaali ja tieto.

Oikeuskäsittely olisi viivästyttänyt

Kaarinassa päädyttiin alun perin siihen, että esteellisyyden tultua ilmi NCC olisi vain suljettu pois kilpailutuksesta. NCC kuitenkin teki asiasta oikaisuvaatimuksen sekä valituksen markkinaoikeuteen. Kaarinan teknisen johtaja Jyrki Haapaaren valmisteleman pöytäkirjan mukaan aiempien oikeustapausten perusteella kaupunki olisi todennäköisesti hävinnyt kiistan oikeudessa, sillä kilpailutuksesta voi sulkea yrityksen pois vain hyvin painavin perustein. Sen sijaan aiempien oikeustapausten perusteella kilpailutuksen voi keskeyttää kevyemmillä syillä.

Lisäksi oikeuteen meneminen olisi joka tapauksessa viivästyttänyt hanketta useilla vuosilla.

Keskeyttämisellä kaupunki varmistaa nyt, että kaikkia tarjoajia voidaan kilpailutuksessa kohdella tasapuolisesti. Kilpailutus käynnistetään uudelleen sen jälkeen, kun kaupunki on tehnyt uuden päätöksen hankkeen urakka- ja hankintamuodosta.

Päätös keskeyttämisestä tehtiin lautakunnassa yksimielisesti.

Alun perin koulukampuksen rakennustöiden piti alkaa vuodenvaihteessa. Kilpailutuksen keskeyttämisen aiheuttamat muutokset aikatauluun selviävät alkusyksyllä.

Kilpailutuksen keskeyttämisellä ei ole vaikutusta Valkeavuoren palloiluhallin rakennustöihin. Myös sen urakoija on NCC.

Paraisten kouluhankkeissa mukana

Kaarinan kaupungin hankintojen epäselvyyksistä on kantautunut pitkään huhuja. Kaupunginjohtaja Harri Virta kuitenkin toteaa, että Valkeavuoren koulukampuksen kilpailutuksessa ilmi tullut eturistiriita ei ole ollut kytköksissä muihin kaupungin hankkeisiin tai hankintoihin.

Kaupungilla oli ollut NCC:n kanssa Valkeavuoren koulukampuksen urakasta yhteensä kahdeksan neuvottelua ennen lopullista tarjouskilpailun avaamista tämän vuoden maaliskuussa.

Lautakunnan pöytäkirjassa ei kerrota, mistä konsulttiyhtiöstä on kyse, mutta yksityiskohtiin täsmäävä yritys löytyy googlaamalla. Osa pöytäkirjan esittelemistä yksityiskohdista on jo poistettu verkosta.

Kaupungissa oli havahduttu eturistiriitaan helmikuussa. Virkahenkilö on toiminut johtavana pedagogisena asiantuntijana NCC:n käyttämässä muutaman hengen konsulttiyrityksessä. Virkamies on yhtiön nettisivujen mukaan yhtiössä co-founder eli henkilö, joka on ollut osallisena yrityksen perustamisessa vaikka ei varsinainen perustaja olekaan. Virkamies on myös ollut konsulttiyhtiön hallituksen varajäsen.

Lisäksi virkamies on ollut konsulttiyhtiön toisen edustajan kanssa koordinoimassa esimerkiksi Paraisten lukioiden ja yläkoulujen hankesuunnittelua. Tämä käy ilmi Paraisten sivistyslautakunnan pöytäkirjoista keväältä 2020.

NCC ja esteellinen kiistävät

Konsulttiyhtiö sai verkkosivujensa mukaan alkunsa, kun Kaarinan virkamies ja yhtiön toinen edustaja tekivät vuonna 2018 julkaistun kirjan opetushallitukselle oppimisympäristöjen kehittämisestä.

Kaupunki kuuli maaliskuussa virkamiestä ja NCC antoi asiasta selvityksen. Kumpikin taho oli sitä mieltä, että esteellisyyttä tai eturistiriitaa ei ole aiheutunut.

NCC:n mukaan todellista, lain tarkoittamaan esteellisyyttä eli välitöntä taloudellista tai muuta henkilökohtaista intressiä ei ole osoitettavissa, tai ainakaan pois ei pitäisi sulkea NCC:tä vaan ainoastaan konsulttiyhtiö.