Valkeavuoren koulun urakkamuoto pysyy samana

0
Kaarinan kaupunki joutui keskeyttämään Valkeavuoren kouluhankkeen kilpailutuksen toukokuussa. Arkistokuva

Valkeavuoren kouluhanke toteutetaan kokonaisvastuu-urakkana käyttäen hankintamuotona kilpailullista neuvottelumenettelyä. Tekninen lautakunta ei katsonut tarpeelliseksi vaihtaa urakkamuotoa.

Valkeavuoren kouluhankkeen kilpailutus jouduttiin keskeyttämään toukokuussa, sillä neuvottelujen aikana tuli ilmi, että yksi kilpailutukseen osallistuneista yrityksistä oli käyttänyt pedagogisena konsulttina yritystä, jossa toimiva henkilö oli samaan aikaan kaupungin edustajana koulukampuksen neuvotteluissa (Kaarina-lehti 2.6.2021).

Lautakunta päätti esteellisyys ja eturistiriidan seurauksena sulkea kyseisen tarjoajan pois kilpailusta. Tarjoajan tehtyä päätöksestä oikaisuvaatimuksen ja valituksen markkinaoikeuteen koko kilpailutus päätettiin keskeyttää.

Asiaa lautakunnalle valmistellut tekninen johtaja Jyrki Haapasaari perustelee urakkamuodon valintaa muun muassa sillä, että Valkeavuoren kouluhankkeesta on jo käytännössä valmis kvr-tarjouspyyntöaineisto, mikä lyhentää valmisteluaikaa. Kvr-urakka on myös kokonaiskestoltaan yksi nopeimmista ja kustannustehokkaimmista urakkamuodoista.