Elise Tuomolan kolumni: Väistäisitkö?

0

Kaarinan kaupungin infrapalveluissa on huomattu, että lehdissä on viime aikoina ollut paljon asiaa pyöräilystä ja suojatiesäännöistä. Kaupunki haluaa vielä selventää väistämisvelvollisuuksia ja suojatiesääntöjä.

Pyöräily liikkumismuotona on suositeltava, mutta silti pyöräilijöiden tulee huomioida, että heilläkin on lain mukaisia väistämisvelvollisuuksia. Jos pyöräilijä ylittää katua perinteistä umpinaisilla maalauksilla merkittyä suojatietä pitkin, pyöräilijä on aina, iästä tai kulkusuunnasta riippumatta, väistämisvelvollinen autoihin ja kävelijöihin nähden. Hän saa ajaa pyörällä suojatien yli, kunhan on katsonut joka suuntaan ja todennut, ettei autoja tule. Taluttaminen ei ole pakollista, mutta etenkin lapsille suositeltavaa. Pyörää taluttava muuttuu jalankulkijaksi, jolloin autoilijoiden on annettava taluttajalle esteetön kulku suojatien yli. Aina.

Jos kadun ylityksessä on katkonainen pyörätien jatkeen suojatiemerkintä ja autoilijoille on myös liikennemerkeillä osoitettu väistämisvelvollisuus, pyöräilijällä on etuajo-oikeus ja kaikista suunnista tulevien autoilijoiden tulee väistää pyöräilijöitä.

Kaarinassa nämä merkit ja maalaukset on pääosin jo laitettu lain vaatimaan kuntoon.

Mikäli autoilija tulee pihalta (esimerkiksi omalta, taloyhtiön tai kaupan pihalta) kadulle pyörätien yli, on autoilijan väistettävä kävelijöitä ja pyöräilijöitä ilman erillisiä tiemerkintöjä ja liikennemerkkejä.

Kaikilla tienkäyttäjillä on ennakointivelvollisuus eli liikenteessä on ennakoitava myös toisten toimintaa vahinkojen välttämiseksi. Kenelläkään ei ole päälleajo-oikeutta, vaikka vastapuoli liikenteessä tekisikin virheen.

Liikenneturvallisuus on ihan jokaisen vastuulla. Oma käyttäytyminen ja sääntöjen noudattaminen ratin takana tai pyörän satulassa luo itselle ja muille sen turvallisen liikenneympäristön. Kaupunki rakentaa kadut ja suojatiet siten, että Kaarinassa voi sääntöjä noudattamalla liikkua turvallisesti.

Elise Tuomola

Kaarinan kaupungin infrasuunnittelusta