Kaarinalaisilta vesialueiden omistajilta pyydetään lupaa ruovikoiden poistoon

0
Puhekielessä puhutaan kaislikosta, mutta useimmiten kaislikoiden pääkasvi on juuri järviruoko. KUVA: Juha Kääriä

Kaarinan kaupunki on mukana Turun ammattikorkeakoulun vetämässä hankkeessa, jonka tarkoituksena on luoda toimivia hyödyntämis- ja kierrättämisketjuja järviruo’olle. Järviruo’olle olisi Turun ammattikorkeakoulussa yliopettajana toimivan Juha Kääriän mukaan käyttöä, mutta sen kerääminen ja kuljettaminen ei ole toistaiseksi ollut taloudellisesti järkevää.

Useat kaarinalaiset vesialueiden omistajat ovat saaneet äskettäin kirjeen, jossa pyydetään lupaa ruovikoiden poistoon. Puhekielessä puhutaan kaislikosta, mutta useimmiten kaislikoiden pääkasvi on juuri järviruoko. Leikkuut toteutetaan yhteistyössä Kaarinan kaupungin, Turun ammattikorkeakoulun ja RH-Harvesting Oy:n kanssa.

Luvan myöntämisestä ei aiheudu kuluja sen antajalle. RH-Harvesting Oy tekee niittoilmoituksen ELY-keskukseen, toteuttaa leikkuut ja kerää ruokomassat leikkuun yhteydessä. Leikkuukustannukset on tarkoitus kattaa järviruokomassaa hyödyntämällä. Natura-alueille tehdään luontoselvitykset ja leikkuusuunnitelma ennen leikkuiden toteuttamista.

Vastaavia lupia on kerätty aiemmin vesialueiden omistajilta Paraisilla. Vesialueiden omistajat ovat Kääriän mukaan suhtautuneet myönteisesti hankkeeseen, sillä ruovikoiden poisto parantaa merkittävästi vesistöjen tilaa, lisää asukkaiden viihtyvyyttä ja edistää luonnon monimuotoisuutta.

Maanparannusaineeksi, rehuksi ja rakentamiseen

Järviruokoa pystytään hyödyntämään monella tavalla, muun muassa raaka-aineeksi kasvualustoihin turpeen sijaan, maanparannusaineeksi pelloille, biokaasun tuotantoon, karjan rehuksi, rakentamiseen, polttoon ja tekstiilikuiduksi.

Hankkeessa kehitetään ja testataan kaupallistamismalleja, selvitetään loppukäyttäjiä yhdessä yrittäjien kanssa ja luodaan uusia liiketoimintamalleja, jolloin leikkuutoiminnasta tulisi jatkuvaa ja säännöllistä. Hankkeen aikana selvitetään maa- ja vesialueiden omistusoikeudet arviolta 1000–3000 hehtaarin alueelta. Tämä parantaa rannikkoseutujen yrittäjien mahdollisuuksia käynnistää ruovikoiden kaupallinen hyödyntäminen.

Hankkeessa ovat mukana Kaarinan lisäksi Naantalin, Paraisten ja Turun kaupungit. Muita yhteistyökumppaneita ovat RH-Harvesting Oy, Kiteen Mato ja Multa Oy, Meriaura Oy, Terco Engineering Oy, Paraisten Kaukolämpö Oy ja Finnsementti Oy ja Saaristomeren Suojelurahasto.

Päärahoitus hankkeelle on saatu Ympäristöministeriöstä ja Varsinais-Suomen Ely-keskukselta. Hankkeen kokonaisbudjetti on 466 000 euroa ja hanke päättyy lokakuun lopussa 2023.