Kakolan mittakaavassa vuoto on pieni

0
Kaarinan kaupunki tiedotti torstaina, että tapaus on monen sattuman summa.

Maallikon on vaikea suhteuttaa ja käsittää, mikä tällaisen jätevesivuodon mittaluokka on. Hämmennystä on herättänyt myös se, miten vuoto saattoi jatkua parikin viikkoa, eikä sitä havaittu.

Kaarinan kaupunki tiedotti torstaina, että tapaus on monen sattuman summa. Jyrki Haapasaari selventää, että valvonta-automatiikka petti parissakin kohdassa, ja hätämittausanturiin reagoiva pakkokatkaisukytkin oli kytketty pois päältä, mikä käytännössä on inhimillinen virhe. Tämän lisäksi tiedonsiirrossa pumppaamojen keskusvalvomoon oli ongelmia, joiden taustalla saattaa olla ihan vain ukkosen aiheuttama yhteysvika. Valvonnan pettämiseen johti siis moni yksittäinen seikka, kuten onnettomissa tilanteissa valitettavan usein käy.

Kaupunki on vastuussa pumppaamon toiminnasta ja Haapasaari sanookin, että selvitykset Elyn kanssa yhteistyössä tehdään. Pumppaamon ylivuodon selvittelyssä esille on jo noussut myös mahdollisuus tiedonsiirron varajärjestelmien lisäämiseen.

Ylitarkastaja Timo Stranius Elystä sanoo, että lähtökohtaisesti ohitukset ja ylivuodot eivät ole sallittuja. Näin on kuitenkin nyt tapahtunut, ja tässä on ollut kyse vakavasta jätevesivuodosta.

– Asia selvitetään huolella, eli Kaarinan kaupungin vesihuoltolaitoksen tulee selvittää nämä riittävällä tavalla ja varmistaa, että vastaava estetään jatkossa. Vastuu tapahtuneesta on viemäriverkoston omistajalla eli jätevesipäästön päästäjällä.

ELY-keskus valvoo Turun Seudun Puhdistamon Kakolanmäen jätevedenpuhdistamon ympäristölupaa nro 167/2014/2, ja Vhao 16/0112/3. Niissä on määräyksiä koskien muun muassa ylivuotojen rekisteröintejä ja ilmoittamista. Nämä myös lasketaan mukaan puhdistamon kuormitukseen. Tämä ja myös yleisen edun valvonta on tausta miksi ELY-keskus selvittää asiaa vuototapauksessa.