Kaupungin kustantamalla taksilla ei jatkossakaan pääse muualle kuin Kaarinaan tai Turkuun

0

Huonosti liikkuvat eivät jatkossakaan ole saamassa kaupungin maksamaa taksikyytiä muualle kuin Kaarinaan tai Turkuun.

Vasemmistoliiton valtuustoaloitteessa on yritetty ulottaa Kaarinan sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita kaikkiin naapurikuntiin. Aloite kävi jo kertaalleen läpi Kaarinan päätöksentekoelimet, mutta se palautettiin valtuustossa takaisin valmisteluun ja on nyt uusintakierroksella.

Toistaiseksi aloitteen toiveita ei olla toteuttamassa sen enempää kuin ensimmäisellä kierroksellakaan. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti olla ulottamatta matkustusoikeutta naapurikuntiin. Myöhemmin kantaa asiaan ottavat vielä Kaarinan kaupunginhallitus ja -valtuusto.

Matti Kapanen vasemmistoliitosta ei saanut taakseen muita lautakunnan jäseniä, ja hän jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

Kaupungilta syntyy näistä taksimatkoista kustannuksia 207 000 euroa vuodessa. Matkustusalueen laajentaminen lisäisi kustannuksia, mutta arviota ei ole, miten paljon. Kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluissa on jo nyt vaikeuksia hoitaa annetuilla resursseilla lakisääteisiä velvoitteitaan, joten lisäkustannuksia ei haluttu.

Lisäksi sote-muutoksen myötä kuljetuspalveluiden kriteerit tulevat joka tapauksessa lähiaikoina muuttumaan käytäntöjen yhdenmukaistamiseksi. Yhtenä vaihtoehtona lakiuudistuksessa on ollut, että taksimatkoja ei enää rajoitettaisi kuntarajojen vaan kilometrimäärän mukaan.

Kaarinassa on tähän mennessä poikkeustapauksissa ja tapauskohtaisesti arvioiden saanut taksimatkoja muuallekin kuin Kaarinaan ja Turkuun, esimerkiksi silloin, kun kaarinalainen asuu laitoshoidossa muualla.

Yleisin syy, miksi liikuntaesteiset ovat toivoneet taksikyytejä muihin naapurikuntiin, on kaupungin kokemusten mukaan ollut omaisten luona vieraileminen. Lisäksi jotkut haluaisivat asioida tietyssä liikkeessä tai päästä satunnaisiin tapahtumiin.

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua järjestetään henkilöille, joilla on merkittäviä vaikeuksia käyttää julkisia kulkuneuvoja, kuten linja-autoja.

Fakta


Liikuntaesteisten taksimatkat


Kaarinassa sosiaalihuoltolain mukaisia kuljetuspalveluita saa keskimäärin 450–480 ihmistä. Heistä valtaosa on iäkkäitä.

Suurin osa näistä taksimatkoista on ollut lyhyitä. Yleensä matkoja on tehty Kaarinan, Turun tai Piikkiön keskustaan, lähialueiden kauppakeskuksiin, Kaarinan uimahalliin, Tyksiin tai Ruissaloon. Pidemmät ja samalla kalliimmat matkat on tehty yksityisosoitteisiin, yleensä omaisten luo.

Useimmissa kunnissa, kuten Paraisilla, Liedossa ja Paimiossa, liikuntaesteisten taksimatkojen matkustusalueena on vain oma kunta. Turussa matkustusalueena on Turun lisäksi Kaarina, Raisio, Lieto ja Rusko. Raisiossa on oikeus matkustaa kaikkiin rajanaapurikuntiin.