Mielipitei: Kaarinan kaupunki leikki ihmisen terveydellä – Miksi virkamiehet viivyttelivät?

0

Olen Harvaluodon kesäasukas. Juhannusta edeltävän viikon ihmettelimme veden sameutta ja pelkäsimme sinilevän tekevän tuloaan. 28.6. havaitsin laiturin liepeiltä meren pinnassa rasvamaisen kerroksen harmaata mönjää. Rannassa oli samanväriset vaahtokertymät. Uimaan ei tehnyt mieli.

1.7. uutisoidaan (sopivasti virka-ajan jälkeen) Kaarinan kaupungin Piikkiön vanhan jätevesipumppaamon vahingosta. Puhdistamatonta jätemoskaa oli vuotanut suoraan Piikkiönlahteen, mereen, vaikka sen pitäisi matkata putkessa Kakolan puhdistamoon.

Arvion mukaan kyse oli korkeintaan kahden viikon vuodosta, jonka aikana mereen oli huiskahtanut 12 miljoonaa litraa p*skaa. Toisin sanoen mereen oli kaadettu sitä itseään 1,2 miljoonaa tavallisenkokoista ämpärillistä.

Kenen päätöksellä asiasta informoitiin näin isolla viiveellä? Kyseessä on selkeä ympäristöuhka ja terveysuhka Piikkiönlahden ja Harvaluodon rantojen asukkaille. Kaarinan kaupunki ja Kaarinan vesistöasioista vastaava Liedon terveydensuojeluviranomainen ovat olleet kaikkea muuta kuin hereillä asian vakavuuden ja tiedottamisen tärkeyden suhteen.

Harvaluodossa on melkoisen monta rantaa, joissa mökkiläiset ja vakituiset asukkaat uivat. Miten on tutkittu Harvaluodon sillanpielet, Jauhosaaren nokka ja sitä vasten oleva Harvaluodon ranta? Piikkiönlahden virrat tulevat sinne ja lujaa.

Mitä tehdään, jotta vastaisuudessa sitä ei tapahdu? Ei riitä, että verkkosivuilla todetaan ”tämä on valitettava tilanne”. Ei riitä sekään, että ”Vesistövaikutusten arviointia varten on Varsinais-Suomen ELY-keskus edellyttänyt kaupungille vesistötarkkailun toteuttamista päästön vaikutusten seurantaa varten”. Mitä se käytännössä tarkoittaa?

Tiedättekö, miltä tuntuu, kun tajuaa uineensa omissa jätöksissään? Piirun verran pahempaa vielä on ajatus siitä, että mukana on myös naapurien tuotokset.

Meidän rantaan saa ja pitää tulla ottamaan näyte. Kannattaa varautua ällöttävään hajuun ja inhottavasti jalkaan tarttuvaan möhnään.

Eija Luoto
Kesäasukas Harvaluodossa Piikkiössä

Virkamiesten vastaus: Uimarantaveden laatukriteerit täyttyvät jätevesivuodosta huolimatta

Terveydensuojeluviranomainen valvoo yleisten uimarantojen veden laatua terveydensuojelun osalta. Vesistöjen ympäristönsuojelun valvonnasta vastaavat ympäristönsuojeluviranomaiset.

Yksityisten rantojen osalta uimaveden laadun seuranta on normaalisti kiinteistönomistajan asia. On mahdollista ja jopa suositeltavaa, että kaupunki vastaavissa jätevesivuototilanteissa ottaa näytteitä myös yksityisten rannoilta, mikäli tietoon tulee seikkoja, jotka viittaavat jätevesisaastutukseen yksityisellä rannalla.

Terveydensuojeluviranomaisen saatua tiedon tapahtuneesta sovittiin, että Kaarinan kaupunki tiedottaa asiasta. Sen jälkeen, kun tapahtuma havaittiin, on otettu uimavesinäytteitä useista paikoista useaan otteeseen. Kaikki näytetulokset ovat täyttäneet uimarantaveden laatukriteerit, joten yksityisten rantojen osalta tilanne on tuskin ollut samaan aikaan selkeästi huonompi. Veden laadun arviointi jälkikäteen ei luonnollisesti anna tietoa aiemmasta tilanteesta eli silloin, kun jätevesivuotoa ei vielä oltu havaittu.

Tiina Torkkeli-Pitkäranta

Terveystarkastaja Liedon ympäristöterveyspalveluista, joka vastaa myös Kaarinan terveydensuojelusta

Kaarinan kaupunki pahoittelee vahinkoa. Vahinkoon johti useat tekijät, joista kukin ohitti yhden varojärjestelmän. Tähän mennessä tehtyjen selvitysten perusteella varmistuksia on edelleen mahdollista lisätä, ja niin tullaan tekemään.

Korjaavat toimet, kokonaiskuvan muodostaminen usean tapahtuneeseen liittyvän toimijan kanssa sekä tiedotuksen valmistelu aloitettiin heti tapahtuman havaitsemisen jälkeen. Kaupungille, terveysviranomaisille tai kaupungin terveyskeskukseen ei tullut asiasta mitään aiempaa epäilystä.

Kaupungin alkuperäisessä tiedotteessa kerrottiin tapahtuman havaintopäiväksi virheellisesti 28.6. Todellisuudessa havainto tehtiin iltapäivällä 29.6.2021.

On hyvä, että veden uintikelpoisuutta on arvioitu itse. Vahingon havaitsemisen jälkeen lukuisissa eri puolilta Piikkiönlahtea otetuissa vesinäytteissä ei ole havaittu uintikiellon asettamisen edellyttämän tasoisia epäpuhtauspitoisuuksia. Tutkimustulokset ja kirjoittajan esille tuoman kaltaiset havainnot tukevat käsitystä epäpuhtauksien paikallisesta tai lyhytaikaisesta esiintymisestä.

Sittemmin arvio vuodon kestosta ja puhdistamattoman jäteveden Piikkiönlahteen johtuneesta määrästä on tarkentunut 7 000 kuutiometriin, joka on tietenkin sekin paljon.

Tietoon on tullut, että mielipiteen kirjoittajan ranta on ollut puhdas jo useita päiviä. Kohdekäynti ja näytteenotto ei tässä mielessä ole enää tarpeen. Olemme julkaisseet vesinäytteiden tulokset kaupungin kotisivuilla.

Jyrki Haapasaari
Kaarinan kaupungin tekninen johtaja