Onko lukio maksuton myös kymppiluokan käyneelle?

0
Lukiolaiset ovat maksaneet aiemmin kirjansa itse.

Kaarinassa ollaan huolissaan, että laajennettu oppivelvollisuus asettaa opiskelijat eriarvoiseen asemaan.

Tänä keväänä peruskoulunsa päättäneet nuoret ovat oikeutettuja maksuttomaan toiseen asteen koulutukseen. Toisin kuin tähän asti, opiskelijoiden ei tarvitse maksaa esimerkiksi oppikirjoista tai välineistä.

Poikkeuksena ovat ne nuoret, jotka ovat aloittamassa toisen asteen opinnot mutta ovat syntyneet vuotta aiemmin. He ovat käyneet peruskoulun jälkeen kymppiluokan tai ammatillisiin opintoihin valmistavan koulutuksen. Heille toisen asteen opinnot eivät lähtökohtaisesti ole maksuttomia.

Kokoomuksen Malla Rannikko-Laine esitti sivistyslautakunnan kokouksessa, että maksuttomuutta selvitetään niiden vuonna 2004 syntyneiden nuorten kohdalla, jotka ovat esimerkiksi kymppiluokan vuoksi vasta siirtymässä toiselle asteelle.

Sivistysjohtaja Elina Heikkilän mukaan elokuussa kokoontuvalle uudelle sivistyslautakunnalle tuodaan selvitys, josta käy ilmi, paljonko Kaarinassa on maksuttomuuden piiriin kuuluvia opintonsa aloittavia ja paljonko on niitä, joita maksuttomuus ei koske.