Piikkiökodin tarjouskilpailusta ei saatu kilpailua – Rakennustyöt alkavat syksyllä

0
Arkistokuva Valmakodista vuodelta 2017.

Kaarina on yrittänyt kilpailuttaa Valmakotina aiemmin tunnetun Piikkiökodin peruskorjausta ja puretun siiven rajapinnan kunnostusta. Kilpailutus törmäsi kuitenkin ongelmiin.

Urakasta pidettiin maaliskuussa puitesopimuskumppaneiden kanssa minikilpailutus, jossa tarjouksen jätti vain yksi yritys, Taitoneliö Oy. Tämän jälkeen hankkeesta tehtiin kansallinen hankintailmoitus, mutta yhtäkään tarjousta ei tullut.

Tekninen lautakunta päätti toteuttaa hankkeen suorahankintana ja ostaa urakan Taitoneliöltä. Urakkahinta on 265 000 euroa.

Kaarinan kaupungin kunnossapitopäällikkö Jari Silvennoinen kertoo, että suorahankinnan valitusaika on vielä meneillään. Mikäli valituksia ei tule, rakennustyöt voivat alkaa elokuun lopussa. Riippuu urakoijan aikataulusta, milloin työkoneet saapuvat käytännössä Piikkiökodille.

Piikkiökoti on ikäihmisten tehostettu palveluasumisyksikkö. Valmakotina aiemmin tunnetusta rakennuksesta on purettu siipi. Jäljellejäävä, 120 neliön kokoinen osa remontoidaan. Purettuun kohtaan tehdään uusi ulkoseinä.