Pro Ala-Lemu suomii Ala-Lemun kartanon kaavaa

0
Ala-Lemun kartanon historia ulottuu 1200-luvulle. Arkistokuva

Pro Ala-Lemu liike on tyytymätön lausuntovaiheessa olevaan Ala-Lemun kartanon asemakaavaluonnokseen. Liike kritisoi lausunnossaan, että asuntorakentamisen määrä sekä sijoittelu poikkeavat oleellisesti osayleiskaavasta. Peräti kolmannes kartanoalueesta on merkitty asumiseen.

Kaarina-lehti kertoi (26.5.), että Lemuntien ja Ala-Lemun rantatien varteen kulttuurihistoriallisesti arvokkaaseen kartanoympäristöön on kaavoitettu pientaloja sekä palveluasuntoja. Kartano jää nykyisen kaavansa mukaisesti kokous-, ravintola- ja matkailukäyttöön.

Kartanon ympäristöön on tulossa omakotitalotontteja (AO). Lisäksi alueelle on kaavoitettu kolme korttelia asuinpientaloja (AP) eli käytännössä rivitaloja. Uudisrakennukset saavat olla korkeintaan 2-kerroksisia. Lisäksi alueelle on tulossa loma-asuntokortteli (RA).

– Vaikka kaavatyön pohjaksi on laadittu ansiokas uusi selvitys, se on pääosin jäänyt kuriositeetiksi eikä sen sisältöä ja koko alueen arvoa ole kaavaluonnoksessa otettu huomioon kuin tekstissä esiintyvänä sanahelinänä, Pro Ala-Lemu moittii.

– Tärkein tavoite näyttää olleen rakentamisen maksimointi. Se on epäonnistunut lähtökohta turvata kansalliseen identiteettiin kuuluva arvokas alue ja säilyttää se maisemakokonaisuus, mikä liittyy ei yksin kaava-alueelle vaan myöskin laajemmin ympäristöön. Kartanomiljöö uhkaa jäädä oma- ja rivitaloalueen jalkoihin merkittävien maisema-arvojen samalla hävitessä, lausunnossa pelätään.

Pro Ala-Lemun mielestä kaavoitustyössä ei ole myöskään riittävästi huomioitu alueella esiintyvän, erityistä suojelua vaativan linnunhernetikkukoin säilymistä eikä arkeologisia arvoja.

Pro Ala-Lemu perustettiin vuonna 2015 kartanon kulttuurihistoriallisten ja luonnonsuojelullisten arvojen turvaamiseksi. Liikkeen yhdyshenkilönä toimii Markku Rehmonen .