Vammaisneuvosto tyytymätön selvitykseen lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista

0
Kuntoutuksen ostopalvelusopimusten päättäminen on herättänyt Kaarinassa närää.

Kaarinan vammaisneuvosto ei ole tyytyväinen sosiaali- ja terveyslautakunnalle annettuun selvitykseen lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluista.

Kaarina-lehti uutisoi maalis- ja kesäkuussa, että Kaarinassa on katkaistu pitkäaikaisia, ostopalveluina hankittuja kuntoutuspalveluja, kuten diabeetikkojen ja reumaatikkojen jalkahoitoja. Osalle asiakkaista on tarjottu tilalle kaupungin omia palveluja.

Vammaisneuvosto kokee, että lääkinnällisen kuntoutuksen ostopalveluiden supistamiseen on lähdetty taloudelliset leikkaukset edellä. Terveyspalveluissa ei ole tällä hetkellä riittävästi resursseja tuottaa kyseisiä palveluita omana toimintana. Näin ollen olisi ollut tärkeää ensin lisätä omia resursseja ja vasta sen jälkeen leikata ostopalveluista.

Selvityksessä todetaan, että lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa, yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Kunta vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. Vammaisneuvosto katsoo, että päätöksiä on nyt tehty ilman yhteydenottoa asiakkaaseen.

Vammaisneuvosto epäilee, pystytäänkö terveyspalveluiden omana toimintana tarjoamaan riittävän erikoistunutta ja yksilöllistä palvelua vammaisille kuntalaisille. Omia palveluita pitäisi vahvistaa monenlaisella eri osaamisella, koska potilaita ja sairauksia on useita erilaisia. Lisäksi vammaisneuvosto haluaa korostaa sitä, että ryhmätoiminta ei sovi kaikille vammaisille henkilöille, koska vaivat voivat olla hyvin yksilöllisiä.