Ensi vuoden raamissa ei painetta nostaa Kaarinan veroprosenttia

0

Kaarinan uusi kaupunginhallitus hyväksyi ensimmäisessä kokouksessaan talousarvioraamin, jonka pohjalta Kaarinassa lähdetään työstämään vuoden 2022 budjettia. Talousjohtaja Sinikka Sinervuo-Koskisen ja controller Vilma Tikakosken laatima ehdotus raamiksi hyväksyttiin hallituksessa äänestyksittä.

Ensi vuoden budjetin pohjana on kuluvan vuoden kustannustaso, johon on lisätty 3,6 miljoonaa euroa henkilöstökustannusten nousuun sekä erikoissairaanhoidon ja muiden palvelujen ostoihin.

Kunnallisveroprosenttia (20,25) ei aiota raamissa nostaa. Verotuloja ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 19 miljoonaa euroa enemmän kuin kuluvan vuoden talousarviossa. Mikäli raamista pidetään kiinni, ylijäämää olisi tulossa 3,6 miljoonaa euroa.

Raamin mukaan kaupunki investoisi ensi vuonna kouluhankkeiden lisäksi Hovirinnan pysyvään rantasaunaan, Vuolahden leirikeskuksen saunaan, Oskarintalon eli vanhan virastotalon peruskorjaukseen tai korvaajaan sekä uimahalliin peruskorjaukseen. Investointeihin on tarkoitus käyttää rahaa 28 miljoonaa euroa.

Raamissa ei ole huomioitu koronapandemian aiheuttamia kustannuksia, sillä oletuksella, että valtio korvaa testaamisen ja rokottamisen kustannukset.