Ikäihmisten hakemusralli taksikyytien saamiseksi väheni

0
Kaarinan uudet ohjeet kuljetuspalveluista ovat jo voimassa.

Pysyvästi huonosti liikkuvien kaarinalaisten ei jatkossa tarvitse enää hakea kahden vuoden välein uudestaan kaupungin kustantamia taksimatkoja. Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti, että kuljetuspalveluita voidaan ryhtyä myöntämään toistaiseksi voimassa olevina eikä ainoastaan määräaikaisina.

Esimerkiksi ikäihmisillä kunto paranee harvoin ajan myötä niin, että he eivät enää tarvitsisikaan taksikyytejä. Kaupunki on tähän mennessä voinut myöntää taksimatkoja korkeintaan kahden vuoden ajaksi. Ikäihmisten on siten täytynyt kahden vuoden välein täyttää hakemus sekä toimittaa eteenpäin terveydenhuollon ammattilaisen lausunto ja verotuspäätös. Monet asiakkaat eivät myöskään ole havahtuneet siihen, että oikeus kuljetuspalveluihin on umpeutunut, vaan asia on tullut ilmi vasta, kun oma kuljetuspalvelukortti ei olekaan enää voimassa.

Valtaosa kuljetuspalvelua tarvitsevista on Kaarinassa yli 65-vuotiaita. Heidän lisäkseen esimerkiksi vammautuneet tarvitsevat kuljetuspalveluita. Jatkossakin Kaarinassa voidaan myöntää kuljetuspalvelut määräaikaisina, jos on oletettavissa, että kyytien tarvitsijan kunto paranee vaikkapa aivoinfarktin jälkeisen kuntoutuksen myötä.

Kuljetuspalveluiden myöntöaikaa lähdettiin muuttamaan lean-ajattelumallin houkuttelemana. Kaupungissa havahduttiin siihen, miten tehotonta määräaikaisten kuljetuspalveluiden hakemusten pyörittely on. Jatkossa työntekijöiden työaikaa säästyy hakemusten vireillepanossa, niiden käsittelyssä, päätösten tekemisessä, muistutuskirjeiden lähettämisessä sekä lausuntojen tekemisessä.