Kaarinaan muutti viime vuonna yli 2500 ihmistä

0
Tänne. Kaarinaan muuttaa vuodessa lähes Sauvon väkiluvun verran uusia asukkaita. Toisaalta muuttoautoja ajaa paljon myös poispäin Kaarinasta.

Kaarinan kaupungin väestön määrä kasvoi viime vuonna poikkeuksellisen voimakkaasti. Väkiluku suureni 733 henkilöllä, 2,1 %:lla. Kasvu oli yli kaksinkertaista viiteen aiempaan vuoteen verrattuna.

Väkiluku kasvoi käytännössä siksi, että Kaarinaan muutti ihmisiä muista kunnista. 85% väestönmäärän kasvusta selittyi tästä syystä.

Uusia kaarinalaisia muista kunnista tuli 2617 henkilöä. Luvun suuruutta kuvaa se, että se lähentelee Kaarinan lähikunnista Sauvon koko väkilukua.

Toisaalta muuttoautoja ajoi Kaarinasta myös toiseen suuntaan: 1992 henkilöä muutti Kaarinasta toisiin kuntiin.

Lisäksi 10% väestönkasvusta selittyy sillä, Kaarinaan muutti henkilöitä ulkomailta. Kaarina sai vuoden aikana 68 uutta asukasta ulkomailta.

Myös syntyneitä oli enemmän kuin kuolleita, mikä kasvatti väkimäärää 5%:lla. Kaarinaan syntyi 299 uutta asukasta, kuoli 262. Syntyneiden määrä puolittui aiempaan vuosiin verrattuna.

Tiedot käyvät ilmi Kaarinan tilinpäätöksestä vuodelta 2020.