Kaarinan kaavoitussuma alkaa purkautua – Jumissa puolitoista vuotta

0
Arkistokuva Auranlaaksosta.

Kaarinan kaavoituksessa on puolentoista vuoden ajan työskennelty vain puolikkailla asemakaavoitusresursseilla rekrytointiongelmien vuoksi. Tämä on näkynyt Kaarinan kaavoitustyön merkittävänä hidastumisena, mikä on herättänyt huolta Kaarinan tulevasta tonttivarannosta ja turhauttanut maanomistajayrityksiä. Vuoden 2020 kaavoitusohjelma on yhä kesken, vaikka eletään jo syksyä 2021.

Nyt tilanne on lopultakin helpottunut: keväällä yleiskaavoitukseen saatiin rekrytoitua uusi maankäytön suunnittelija, ja elokuun puolivälissä asemakaavoituksessa aloitti uusi kaavoitusarkkitehti.

– Nyt kaavoituksen vakanssit on saatu täytettyä, mutta jonon purkamiseen menee aikaa, kertoo Kaarinan kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpää .

– Meillä on noin 30 keskeneräistä asemakaavaa jonossa, ja yksi kaavoittaja pystyy viemään vuodessa vain 4–5 kaavaa eteenpäin. Toki moni keskeneräisistä on jo melkein valmis, mutta monia kaavoitusohjelmassa olevia kaavoja ei ole vielä edes laitettu vireille.

Olisiko kaavoituksen voinut ostaa?


Puolentoista vuoden ajan kaavoituksessa on täytynyt priorisoida vain kiireisimpiin kaavoihin, jollaiseksi Päivi Liuska-Kankaanpää laskee esimerkiksi Piispanlähteen koulun kaavan.

Ihmettelyjä on ollut, miksi kaavoituksessa ei ole käytetty suman purkamiseen ostopalveluita. Liuska-Kankaanpää kuitenkin sanoo, että ostopalveluilla tilannetta ei olisi saatu ratkaistua. Kaavoitus ostaa tavallisestikin ulkopuolelta kaavaluonnoksia idea- ja yleissuunnitelmineen sekä useimmat erillisselvitykset, kuten luonto- ja liikenneselvitykset.

– Yksi syy kaavoitussumaan on ollut se, että meillä on ollut runsaasti kaavoja, joihin on tarvittu erillisiä selvityksiä. Kilpailuttaminen vaatii paljon työtä, eikä kaavoituksella ole puitesopimuksia, vaan jokainen osto on toistaiseksi täytynyt kilpailuttaa erikseen. Kaavoituksen kilpailutukset ovat laadullisia, ja vaatimukset täytyy pisteyttää eikä pelkkä hinta voi ratkaista. Joihinkin ostopalveluihin olemme onneksi voineet käyttää teknisen puolen puitesopimusta.

Oma taustatekijänsä kaavoituksen jumiutumiselle on ollut myös se, että kaavoitusohjelma on Liuska-Kankaanpään mukaan ylimitoitettu suhteessa kaupungin kaavoittajaresursseihin. Lisäksi kiivaan rakentamisen kausi poikii paljon yhteydenottoja myös kaavoitukseen ja vie aikaa.

Yrittäjiä harmittanut


Kaarina-lehden korviin on tullut kommentteja, että jatkossa osa yrittäjistä aikoo hankkia tonttinsa muista kunnista Kaarinan kaavoituksen hitauden vuoksi. Tällaisia viestejä Liuska-Kankaanpäälle ei ole tullut.

– Meillähän on edelleenkin yritystontteja luovutettavaksi. Toki niiden varanto on hupenemassa. Joka tapauksessa seuraavaksi priorisoimme yritysalueita, jotta voimme palvella yrityksiä hyvin.

Kaavoitusohjelma tarkistetaan syksyllä talousarviota laadittaessa, ja silloin asetetaan uudelleen tärkeysjärjestykseen sekä kesken olevat että tulossa olevat kaavahankkeet.

Tulossa olevia yrityskaavoja ovat esimerkiksi Kaarinanportin alue Krossissa sekä rakentamaton alue 110-tien ja Voivalantien välissä. Käynnistämistä puolestaan odottaa vanhan kierrätyskeskuksen kortteli 110-tien ja Koristontien kulmauksessa. Lisäksi kesken ovat muun muassa Kaarinan keskusurheilukentän alue uusien hallien mahdollistamiseksi, Rauhalinnan kaava Saaristotien varresta, Piispanristin lammen kerrostalokaava, Raadelman kauppapuutarhan kaava ja Ala-Lemun kartanon kaava. Torppalan ekokylän asemakaavoitus on menossa kilpailutukseen.