Lapset polkevat Voivalantien yli sivuilleen katsomatta: Pyöräilijät eivät tunne Kaarinassa suojatiesääntöjä

0
Pyöräilijän kuuluu väistää autoa tällä suojatiellä, joka on Voivalantiellä Kaarinan lukion kohdalla. Kun suojatie ikään kuin katkaisee suoran autotien, auto on etuajo-oikeutettu. Lisäksi suojatiemaalaukset ovat yhtenäiset. Kuvassa Kerttu Hietarinta ylittää tien.

Kaarina-lehteen on tullut lukijoilta useita juttupyyntöjä siitä, miten pyöräilijöiden kuuluisi toimia Voivalantien korotetulla suojatiellä Kaarinan lukion kohdalla. Tienkäyttäjillä on vaikuttanut olevan kirjavia käsityksiä siitä, pitääkö autoilijan vai pyöräilijän väistää tällä suojatiellä, ja uhkakuvana on, että jonakin päivänä käy huonosti.

Lehti kävi paikalla arkiaamuna puoli yhdeksän aikaan puolen tunnin ajan seuraamassa pyöräilijöitä. Voivalantien ylitti viitisenkymmentä pyöräilijää Kaarinan lukion kohdalla olevaa suojatietä pitkin. Väistämissääntöjen noudattaminen oli sen ajan juuri niin villiä kuin lukijat olivat kuvanneetkin.

Moni lapsi, nuori ja yksi aikuinenkin suhahti pyörällä suojatien yli hidastamatta ja sivuilleen katsomatta, ja autot väistivät. Toiset pyöräilijät hidastivat suojatien lähestyessä ja polkivat yli, kun auto selvästi osoitti väistävänsä. Muutamat lapset pysähtyivät suojatien tullen ja taluttivat tien yli. Osa pyöräilijöistä pysähtyi, kun näki auton olevan tulossa, riippumatta siitä, hidastiko auto, ja ylittivät tien vasta auton mentyä.

Ainoastaan osa heistä toimi lain mukaan oikein.

Jalankulkijoilla ja pyöräilijöillä eri säännöt

Liikennelain suojatiesäännöt ovat osoittautuneet olevan vain harvalla pyöräilijällä hallussa, vaikka ne ovat olleet jo kauan voimassa. Auton kuuluu aina väistää jalankulkijaa kaikilla suojatiellä, kun taas pyöräilijöillä on toisinaan suojatiellä etuajo-oikeus, toisinaan ei. Tämä on aiheuttanut paljon sekaannuksia.

Voivalantien suojatie Kaarinan lukion kohdalla on tyypillinen esimerkki suojatiestä, jossa pyöräilijän pitää väistää autoja. Kun suojatie ikään kuin katkaisee suoran autotien, auto on etuajo-oikeutettu pyöräilijän ja auton kohdatessa. Se, että suojatie on korotettu, ei tarkoita, että auton pitäisi väistää jalankulkijoiden lisäksi pyörällä ajavia.

Sen sijaan esimerkiksi Voivalantien ja Veitenmäentien risteyksessä tilanne on toinen. Pyöräilijä on etuajo-oikeutettu ja auton kuuluu väistää, kun autotie ikään kuin katkaisee pyörätien.

Kaarinan lukion kohdalla olevasta korotetusta suojatiestä on keskusteltu, pitäisikö siitä tehdä pyöräsuojatie, jossa autojen kuuluu väistää jalankulkijoiden lisäksi pyöräilijöitä, vaikka suojatie katkaiseekin suoran autotien, kertoo Elise Tuomola Kaarinan infrasuunnittelusta. Silloin paikalle asennettaisiin erityiset liikennemerkit. Toistaiseksi pyöräilijän kuitenkin kuuluu väistää autoa tällä suojatiellä.

– Tosin melkein kaikki autoilijat väistävät nyt pyöräilijöitä. Valitettavasti tämä saattaa aiheuttaa lapsille kuvitelmaa, että autojen kuuluisi aina väistää suojatiellä pyöräilijää. Monet lapset ajavat vauhdilla suoraan autojen eteen ja odottavat autoilijoiden ehtivän reagoida.

Toisaalta kenelläkään ei ole oikeutta ajaa toisen ihmisen yli, vaikka tämä ei noudattaisi väistämissääntöjä. Voivalantien yli pyöräilevien pitäisi ennen kaikkea itse havahtua asiaan.

Pelisilmä auttaa pitkälle

Lehti pysäytti Voivalantien korotetulla suojatiellä viitisentoista nuorta pyöräilijää ja kyseli näiltä, miten he toimivat suojateiden kohdalla. Kaikki vastailivat innokkaasti, mutta vastauksista kävi ilmi, että yksikään ei tuntenut pyöräilyn suojatiesääntöjä: he käyttäytyivät kaikilla suojateillä samalla tavoin.

Onneksi kaikilla oli tervettä maalaisjärkeä ja pelisilmää. Se auttaa pitkälle, vaikka kaikki liikennelain yksityiskohdat eivät olisikaan tiedossa.

– Ei voi ikinä luottaa siihen, että auto väistää, kommentoivat 12-vuotiaat Peppi Virta ja Enni Kuisma.

– Jos auto hidastaa, pyöräilemme yli, ja jos ei, me pysähdymme, kuvailivat 14-vuotiaat Vilma Tähtinen, Emma Ståhlberg ja Adeliina Elo sekä 12-vuotias Kerttu Hietarinta.

– Ja kun auto väistää, heilautan kättä, jotta tulee vielä hyvä mieli, Kerttu täydentää.

Elise Tuomola muistuttaa, että silloinkin, kun pyöräilijällä on etuajo-oikeus, hänen kannattaa pitää risteysalueilla vauhti sellaisena, että autoilijoilla on aikaa huomata hänet.

Taluttaa ei tarvitse

Osa suomalaisista on luulossa, että pyöräilijän pitäisi taluttaa suojatien yli. Tätä laki ei vaadi, huomauttaa Elise Tuomola. Suojatien yli saa pyöräillä. Toki taluttaminen on turvallisempaa, sillä silloin kaikki tietävät varmasti, että auton kuuluu väistää.

Peppi ja Enni kertovat pyöräilevänsä suojatien yli, jos autoja ei näy. He taluttavat silloin, kun näkyy autoja – tai pieniä lapsia.

– Jotta olisi esimerkkinä heille, Enni taustoittaa.

Näkeekö suojatiemaalauksista, kenen pitää väistää?

Kaarina-lehti kysyi suojatiesäännöistä Elise Tuomolalta, joka vastaa Kaarinan kaupungissa liikennesuunnittelusta.

Kumpi väistää Kaarinan keskustan liikenneympyröiden suojateillä, auto vai pyöräilijä?

Auto. Näin on aina liikenneympyröissä.

Onko pyöräilijä etuajo-oikeutettu, kun suojatiessä on keskellä maalaamaton alue?

Kyllä. Katkonainen suojatie on merkki siitä, että pyöräilijällä on etuajo-oikeus.

Sen sijaan umpinainen suojatiemaalaus kertoo, että pyöräilijän kuuluu väistää autoja.

Uudessa tieliikennelaissa tienpitäjiä velvoitettiin osoittamaan väistämisvelvollisuus näillä maalauksilla. Tosin kaikissa kunnissa ei vielä ole ehditty saada suojateitä ajan tasalle, joten kaikkialla suojatiemaalauksiin ei voi vielä luottaa. Kaarinassa maalaukset ovat pääsääntöisesti jo kunnossa.

Asukkaiden mielestä jollekin kadulle tarvittaisiin suojatie. Milloin sen saa?

Uusia suojateitä toivotaan kaupungilta paljon, mutta sijoitamme suojateitä vain paikkoihin, jotka täyttävät tietyt kriteerit. Autoilijat lakkaisivat varomasta suojateitä, jos niitä olisi kaikkialla. Niitä ei myöskään kannata laittaa, jos vain muutama käyttäjä vuorokaudessa ylittää tien kyseisestä kohdasta.

Suojatietä on toivottu esimerkiksi yksittäisten taloyhtiöiden liittymien kohdalle. Tällaisiin paikkoihin suojatietä ei kuitenkaan nykyään yleensä tehdä.

Ely-keskus, joka vastaa isoista maanteistä, vaatii suojatien rakentamiseksi pääsääntöisesti 100–200 tien ylittäjää vuorokaudessa. Kaarinan kaupungilla ei ole yhtä suurta vaatimusta, mutta useita kymmeniä tien ylittäjiä tarvitaan päivässä.

Suojateitä ei myöskään tehdä paikkoihin, jotka ovat turvattomia kadun ylitykselle esimerkiksi näkemäesteiden vuoksi, jotta jalankulkija ei tuudittaudu väärään turvallisuuden tunteeseen.

Jalankulkija ja pyöräilijä saa myös ylittää tien muualta kuin suojatien kohdalta.