Maa täynnä lasinsiruja: Merivuoren kasvihuoneiden jäänteiden oltava poissa lokakuuhun mennessä

0
Alueella on maassa runsaasti lasinsiruja ja lasin kappaleita. Kuva otettiin hiljattain heinäkuussa.

Merivuoren kasvihuoneiden jäänteitä Piikkiössä Toivonlinnantien varrella on siivottu pois, mutta purkujätettä on yhä ympäristössä eikä kaupunki ole vielä tyytyväinen.

Vanhat kasvihuoneet on aikoinaan purettu tavalla, joka on levittänyt lasia sisältävää pintamaa-ainesta laajalle alueelle. Kaupungin ympäristönsuojelu ja rakennusvalvonta ovat yrittäneet vuodesta 2015 saada aluetta siistimmäksi. Tämän vuoden maaliskuussa kaupunki sopi toiminnanharjoittajan kanssa, mitä pitää olla tehtynä toukokuun puoleenväliin mennessä.

Toukokuun lopussa kaupunki teki valvontakäynnin paikalle. Havaintojen mukaan osalla alueesta siivoukset olikin saatu asianmukaisesti loppuun. Esimerkiksi betonia on murskattu ja hyödynnetty parkkialueen ja tien pohjana ja asiasta on tehty kaupungille vaadittu ilmoitus.

Muovia, puutavaraa ja metallia on viety pois ja lasijätettä on kerätty erikseen kasoihin. Ympäristölautakunta linjasi valvontakäynnin jälkeen, että lasijätteet tulee olla vietynä pois tämän vuoden syyskuun loppuun mennessä.

Osalla alueesta on yhä runsaasti betonia, muoviputkia, lautoja ja muovijätettä odottamassa. Myös näiden pitää olla poissa lokakuun tullen, päätti ympäristölautakunta.

Uhkasakkoa harkitaan

Edessä saattaa olla uhkasakko toiminnanharjoittajalle siivoustoimien nopeuttamiseksi. Asiasta päätetään sen jälkeen, kun toiminnanharjoittaja ja maanomistajat antavat selvityksensä. Sen oli oltava tehtynä heinäkuun loppuun mennessä, mutta se tulee julkiseksi vasta, kun asiaa käsitellään seuraavaksi Kaarinan ympäristölautakunnassa.

– Jos näitä nyt annettuja aikatauluja ei noudateta, alamme ottaa järeämpiä keinoja eli uhkasakon asettamista käyttöön, selventää Kaarinan johtava rakennustarkastaja Jukka Latokylä.

– Tähän mennessä toiminnanharjoittajan aikataulut ovat vain venyneet. Joka tapauksessa etenemme pala kerrallaan, jotta tontti tulisi lopulta siivottua.

Toiminnanharjoittajan teettämän purkubetonijätteen liukoisuustutkimuksen mukaan haitta-ainepitoisuudet ovat kasvihuoneiden betonijätteessä alhaisia. Betonia saa kriteerien mukaan hyödyntää uudelleen eikä kaupunki siksi ole vaatinut sitä poistettavaksi. Maaperän pilaantuneisuusselvityksen mukaan myöskään maaperää ei tarvitse kunnostaa.

Viime syksynä Merivuoren Puutarha Oy haki ympäristölupaa maanrakennustöihin, joissa hyödynnettäisiin kiinteistön jätemateriaalia. Ympäristöluvan hakeminen herätti ihmetystä esimerkiksi Kaarinan luonnonsuojeluyhdistyksessä. ”Ei voida katsoa hakijan hyödyksi sitä, että toiminnalta on puuttunut aiemmin kaikenlaiset luvat ja lupatarkkailu, ja että nyt kaatopaikkamassa muutettaisiin lailliseksi pelkällä lupakäsittelyllä”, kommentoitiin yhdistyksen muistutuksessa ympäristölupahakemuksesta.

Puutarha veti kuitenkin ympäristölupahakemuksensa pois, kertoo Kaarinan ympäristötarkastaja Pia Aarnio .

Asia käsitellään myös oikeudessa

Alueen epäsiisteys on häirinnyt naapurustoa, ja monipolvista asiaa käsitellään myös oikeudessa ja Ely-keskuksessa. Eduskunnan oikeusasiamiehellekin on kanneltu Kaarinan kaupungin ratkaisuista asiassa.

Toiminnanharjoittaja on saanut kaupungilta toimenpideluvan varastoida tavaraa purettujen kasvihuoneiden betoniperustuksilla. Tähän naapurikiinteistön omistaja ei kuitenkaan ole ollut tyytyväinen vaan on vetänyt asian Turun hallinto-oikeuteen.

Perustukset sijaitsevat pieneltä osin lähempänä kuin viisi metriä naapurin rajasta. Naapuri kokee varastoinnin aiheuttavan kohtuutonta haittaa pihapiirille. Huolta on myös betonilaattojen torjunta-ainepitoisuuksista. Naapuri tahtoo betoniperustukset purettaviksi ja että alueella ei sallittaisi varastointia. Kaupunki ei kuitenkaan ole nähnyt perusteita näihin toimiin.

Kaupungin lupapäätöksessä ei sallittu varastointia viittä metriä lähempänä naapurin rajaa. Muut valituksessa esitetyt asiat eivät kaupungin mukaan ole tämän toimenpideluvan piirissä vaan ne ovat vielä kesken. Lisäksi sekä betonilaatat että valittajan asuinrakennus ovat olleet nykyisillä paikoillaan jo vuosikymmeniä.

Alue koostuu useasta eri kiinteistöstä.