Pääkirjoitus: Soitellen sotaan ja etätyöhön

0

Moni ilahtui, kun keväällä 2020 työpaikoilla siirryttiin vyörynkaltaisesti etätyöskentelyyn. Vihdoin sai rauhaa työnteolle. Ei tarvinnut pinnistellä keskittymisvaikeuksien kanssa avokonttorin melussa. Työmatkojen kadottua jäi paljon aikaa perheelle, liikunnalle ja kulttuurille. Kokousten aikana voi käydä parturissa ja kuljettaa lasta harrastukseen.

Nyt, melkein kahden ja puolen vuoden jälkeen, intoverteimmätkin ovat alkaneet tuntea nahoissaan etätyön varjopuolia.

Mikäli sujuvasta keskusteluyhteydestä ei ole etätyössä huolehdittu, työntekijä lipuu yhä kauemmaksi työyhteisöstä ja muuttuu pelkäksi tuotantovälineeksi, kuin mekaanisen koneen osaksi. Vaikka etätyössä työntekijällä on suuri valta vaikuttaa oman työpäivän rakentamiseen, mahdollisuus vaikuttaa työpaikan yhteisiin asioihin ja isoihin linjoihin on kutistunut kutistumistaan. Tämä uuvuttaa ja saa kokemaan yksinäisyyden ja merkityksettömyyden tunteita.

Etätöissä kukin työskentelee herkästi omillaan oman työ- ja henkilöhistoriansa sekä subjektiivisten mieltymystensä perusteella. Työpaikalle ei rakennu pienistä, yksittäisinä vähäpätöisiltä tuntuvista korjausliikkeistä yhteistä visiota eikä hiljainen tieto siirry eteenpäin.

Erimielisyyksien tullen kantojen on vaikea törmätä hedelmällisesti yhteen: varsinkin kirjoitetut viestit vihastunut mieli tulkitsee herkästi pahantahtoisiksi ja kannat jyrkkenevät. Työntekijältä jää näkemättä, miten omat, vähäisiltä vaikuttavat teot voivat kuormittaa toisia. Keskusteluissa on vaikeampi löytää luovia ratkaisuja ja synergiaa, kun näennäisesti tehottomalta vaikuttava hengailu jää pois.

Etätyö on tullut jäädäkseen, ja sillä on useilla mittapuilla etuja. Samalla työpaikoilla pitäisi pysähtyä miettimään, ovatko haittapuolet hallinnassa. Meneillään on yksi työelämän vallankumouksista, ja nykyiset ratkaisut muodostuvat pitkäaikaiseksi malliksi tehdä työtä. Virtuaalista kahvihuonetta tai etäsosiaalitilaa tarvitaan, niin oudolta kuin se alkuun saattaa tuntua.

Maria Kesti