Työttömyys laskee ja avoimia työpaikkoja on aikaisempaa enemmän – Katso uusimmat tilastotiedot Kaarinasta ja lähikunnista

0
Ravitsemusalalla on työpaikkoja ollut auki yli tuplasti viime vuoteen verrattuna, kertoo Työllisyyskatsaus. Ravintola-ala kärsii koko maassa jopa tuhansien työntekijöiden puutteesta.

Kaarinan työttömyysaste oli heinäkuussa 8,1. Kesän lukema on palautunut jo lähes samalle tasolle kuin ennen koronapandemiaa vuonna 2019.

Vuosi sitten työttömyysaste oli tasan 11 erityisesti koronalomautusten takia.

Työttömyyden aleneminen johtui lomautettujen määrän vähenemisestä 1 700 henkilöllä koko Varsinais-Suomessa. Samalla työttömien työnhakijoiden määrä tosin kasvoi 200 henkilöllä. Tilanne oli samankaltainen myös muualla Suomessa, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus.

Lomautetut lasketaan työttömiksi Työllisyyskatsauksissa.

Työttömien määrä oli vuoden takaista pienempi kaikkien Suomen Ely-keskusten alueilla. Muutos perustui pääosin lomautettujen määrän romahdukseen, kertoo Työllisyyskatsaus.

Kaarinassa oli heinäkuussa 1 330 työtöntä.

TYÖTTÖMYYSASTE oli korkein Turun kaupungissa (15,3). Pienin työttömyysaste oli Ruskolla (5,4).

Työttömien määrä väheni voimakkaasti eri ryhmissä Varsinais-Suomessa. Näin tapahtui kaikissa seutukunnissa niin nuorten, miesten ja naisten, ikääntyneiden sekä maahanmuuttajataustaisten kohdalla. Ainoana poikkeuksena on pitkäaikaistyöttömyys, joka kasvoi yli 40 prosentilla eli yhteensä 2 300 henkilöllä.

Kaarinassa pitkäaikaistyöttömiä oli heinäkuussa 315. Se on 60 enemmän kuin vuosi sitten, vaikka pitkäaikaistyöttömyyden kasvuvauhti on hidastunut kesällä, kertoo Työllisyyskatsaus.

KAARINASSA tilastoitiin avoimia työpaikkoja vuosi sitten heinäkuussa 112. Tämän vuoden heinäkuussa Ely-keskus laski avoimien työpaikkojen määräksi 164.

Työpaikkojen kirjo ja myös työsuhteiden pituus on näissä listauksissa hyvin laaja.

Heinäkuussa avoimia työpaikkoja oli koko Varsinais-Suomessa yli 70 prosenttia enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Työmarkkinat vetävät Työllisyyskatsauksen mukaan korkeakoulutettuja vahvasti pois työttömyydestä.

Kuluvana vuonna työvoiman kysyntä on ollut vilkasta lähes kaikilla aloilla. Eniten paikkoja on ollut auki rakennusalan tehtävissä, jossa työvoiman kysyntä on yli tuplaantunut verrattuna vuoden takaiseen tilanteeseen.

Myös esimerkiksi teollisuudessa, majoitus­ ja ravitsemusalalla, sote-sektorilla sekä siivousalan tehtävissä on paikkoja ollut yli tuplasti viime vuoteen verrattuna, kertoo Työllisyyskatsaus.