Kuusistonsalmen silta uusittava 3–6 vuoden sisällä – Rakennusajaksi tulossa varasilta

0
Nykyinen Kuusistonsalmen silta on valmistunut vuonna 1958. Silta on kovalla rasituksella.

Kirjalansalmen sillan lisäksi myös Kuusistonsalmen silta on huonommassa kunnossa kuin on aiemmin arvioitu. Sillalle tehdyn erikoistarkastuksen mukaan silta on uusittava jo 3–6 vuoden sisällä.

Tutkimustulosten vuoksi Varsinais-Suomen Ely-keskus on päättänyt nopeuttaa Kuusistonsalmen sillan uusimishanketta. Nykyinen silta puretaan, ja tilalle rakennetaan uusi.

Rakennustöiden ajaksi nykyisen sillan viereen pystytetään varasilta, jonka kantavuus on sama kuin nykyisen Kirjalansalmen sillan kantavuus. Varasilta on kaksikaistainen, ja siinä on erillinen jalankulku- ja pyöräilyväylä.

Uusi silta rakennetaan nykyisen paikalle, ja sen alikulkukorkeus on vähintään sama kuin nykyisessä sillassa. Uudesta sillasta tulee hieman nykyistä leveämpi, jotta jalankulku- ja pyöräilyväylästä saadaan leveämpi ja turvallisempi. Sillan rakennusaika on todennäköisesti yksi vuosi.

Nykyisen sillan penkereisiin ja välitukiin asennetaan automaattiset seurantalaitteet, joilla seurataan maaperän ja sillan liikkeitä.

Tavoitteena on, että hankkeen tiesuunnitelma valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Tiesuunnitelmasta järjestetään myös yleisötilaisuus. Tiesuunnitelman rinnalla laaditaan uuden sillan rakennussuunnitelmaa.

Alun perin tarkoitus oli uusia Kuusistonsalmen silta samassa yhteydessä, kun rakennetaan mahdollinen Paraistenväylä eli Turku–Helsinki-moottoritieltä saaristoon kulkeva uusi tieyhteys, jossa pystytettäisiin myös Auvaisbergiin silta Kuusistonsalmen yli. Kuusistonsalmen sillalle tehtiin erikoistarkastus osana Paraistenväylän hanketta. Nyt Kuusistonsalmen silta aiotaan uusia omana hankkeenaan.

Näillä näkymin Kuusistonsalmen silta tullaan uusimaan keskisuurten siltojen korjauksiin saatavalla korvamerkityllä perusväylänpidon rahoituksella.