Ikäihmisten asumisen palveluseteleihin muutoksia – Seteliä käytetään yhä vähän

0
Arkistokuva.

Asiakasmaksulain muutos on tuonut merkittäviä muutoksia iäkkäiden tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuihin. Erityisesti Kaarinassa muuttui palveluseteleiden arvo.

Tehostetun palveluasumisen setelin arvo on tähän mennessä perustunut asiakkaan bruttotuloihin, mutta jatkossa sen on perustuttava nettotuloihin. Tuloista vähennetään esimerkiksi lääkekustannukset.

Uuden lain myötä asiakas ei enää maksa erikseen ateriamaksua, vaan sen tulee sisältyä osaksi hoitomaksua. Lisäksi asiakkaalle on jäätävä omaan käyttöön lakisääteinen 164 euroa kuussa.

Kaarinassa on ollut tehostetun palveluasumisen seteli käytössä vuodesta 2012. Lisäksi iäkkäät ovat voineet muuttaa kaupungin omiin hoivayksiköihin, tai kaupunki on hankkinut heille asumispaikan ostopalveluna. Jälkimmäisen ero palveluseteliin on se, että palveluseteliä käyttävällä on paljon valinnan mahdollisuuksia. Asukas voi palvelusetelin avulla esimerkiksi muuttaa asumaan lähelle omaisiaan toiselle paikkakunnalle.

Tavoitteena on ollut, että kaupunki hoitaisi itse ikäihmisten ympärivuorokautisesta hoidosta 36%, ostopalveluilla 10% ja palvelusetelillä 54%. Nämä tavoitteet eivät ole toteutuneet: kaupungin omissa yksiköissä asuu 37% tehostetun palveluasumisen asiakkaista, ostopalveluiden piirissä on 36% asiakkaista ja palveluseteliä käyttää vain 27%.

Pitkäaikaisen tehostetun palveluasumisen asiakkaita oli Kaarinassa elokuussa 318.

Tehostetun palveluasumisen asiakkaalla on fyysisen, psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn alentumista niin paljon, että hän tarvitsee ympärivuorokautista huolenpitoa. Hoidon ei kuitenkaan tarvitse olla sairaalatasoista.

Kaarinan sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyi uudet palveluseteleiden arvot. Ne ovat astuneet jo voimaan.