Kaarina ei ryhtynyt yhteistyöhön Turun vuokratalojen kanssa

0
Taustalla näkyvät TVT:n valmiit vuokrakerrostalot Kaarinan keskustassa. Etualalla on keskeneräinen kerrostalohanke, joka ei ole TVT:n.

Kaarina on käynyt neuvotteluja Turun kaupungin vuokrataloyhtiö TVT Oy:n kanssa Kaarinan rajojen sisäpuolella olevista rakennushankkeista. Suunnitelmana oli, että Kaarinan vuokrataloyhtiö rakentaisi TVT:n kanssa yhdessä kerrostalot, joita TVT aikoo Kaarinan ydinkeskustaan jo aiemmin rakentamiensa kylkeen.

Toisin kuitenkin kävi.

– Kaarinan hintalapusta olisi tullut niin suuri ja yhtiörakenteesta oli Kaarinalla ja Turulla niin eri näkemys, että Kaarinan kaupunginhallitus ei antanut minulle enää mandaattia jatkaa neuvotteluja, kertoo Kaarinan kaupunginjohtaja Harri Virta.

Alun perin ajatuksena oli, että Kaarina vastaisi noin 1–3 miljoonan euron omarahoitusosuudesta ja uusi perustettava yhtiö ottaisi hankkeisiin velkaa. Omarahoitusosuuden määrä kuitenkin moninkertaistui jatkoneuvotteluissa. Summa koettiin Kaarinan investointipaineiden keskellä liian kovaksi.

Lisäksi määräysvaltaa olisi kaupunginhallituksen mielestä jäänyt liian vähän.

– Kaarina halusi olla uudessa yhtiössä enemmistöomistaja, samoin Turku. Kumpikin näkökulma on ihan ymmärrettävä, Virta kommentoi.

Jatkossa Turun kaupungin vuokrataloyhtiö rakentaa Kaarinaan talojaan samalla mallilla kuin aiemminkin.

Se, että toisen kaupungin vuokrataloyhtiö rakentaa toisen kaupungin rajojen sisäpuolelle, on poikkeuksellista ja herättänyt närkästystä.

Kaarinassa on tekeillä asunto- ja maapoliittinen ohjelma, jossa pohditaan myös vuokratalojen rakentamista Kaarinaan. Virta arvelee työryhmän työn tulevan julkisiksi ja päätöksentekoelimiin vuoden loppuun mennessä.

Artikkelia muutettu 15.9. kello 13.27. Alkuperäisessä kuvatekstissä väitettiin, että kuvassa näkyvä keskeneräinen työmaa olisi TVT:n.