Kaarina: Kirjalansalmen sillalla ei saa häiritä kutua eikä läjittää ruoppausmassoja mereen

0
Kirjalansalmen silta. Kuvan otti Tuula Purmonen toukokuussa 2021.

Varsinais-Suomen Ely-keskus on laatinut Kirjalansalmen sillan yleis- ja tiesuunnitelmat sekä pyytänyt Kaarinan puoleisesta osuuksista lausuntoa Kaarinan kaupungilta.

Kaarinan ympäristölautakunta totesi ja kaupunginhallitus vahvisti, että ruopattavia maa-aineksia ei Kaarinan mielestä saa läjittää mereen, vaan niille on löydyttävä paikka maalta.

Sillan nykyisissä penkereissä ei esiinny sellaisia haitta-ainepitoisuuksia, etteikö niitä voisi hyödyntää hankealueella. Purettavia massoja on laskettu olevan 125 000 kuutiota. Massoja aiotaan hyödyntää luiskatäytöissä, pengerryksissä ja melusuojauksissa.

Samennusta tai vedenalaista melua aiheuttavia töitä on Kaarinan lausunnon mukaan vältettävä keväällä ja alkukesällä eli kutuvaelluksen ajankohtana. Lisäksi niitä työvaiheita, jotka voivat häiritä lintujen pesintää, ei tulisi tehdä lintujen pesintä-aikana.

Aiempien luontoselvitysten perusteella sillan läheisyydessä ei ole sellaisia luontoarvoja, jotka sinällään estäisivät hankkeen. Tosin sillan rakenteissa pesivät haarapääskyt ja ruovikon pajusirkut tulevat kärsimään.

Uuden sillan ja vuonna 1926 rakennetun penkereen purkamisen arvioidaan lisäävän veden virtausta 50–80%. Tämä parantaa meriveden laatua ja hidastaa ruovikoitumista. Vanha luoto ennallistetaan.

Tekninen lautakunta kehotti harkitsemaan, rakennetaanko Kaarinan puolelle uusia kevyen liikenteen väyliä. Niiden rakennus- ja muutostöistä vastaa Kaarinan kaupunki. Riskinä on, että mikäli Paraistenväylä eli uusi tieyhteys ja silta Kirjalansalmen sillalta Kurkelantielle rakennetaan, nämä kevyen liikenteen väylät täytyy pian tehdä uusiksi.

Kaarinan puolella hankkeen tiesuunnitelma koskee paitsi varsinaista siltaa myös kahta bussipysäkkiä ja lähimpiä tienristeyksiä.

Kaarinan kaupunki on osallistumassa hankkeeseen 78 000 eurolla. Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 88 miljoonaa euroa.

Lausunnot antoi Kaarinan kaupunginhallitus teknisen, ympäristö- ja kaupunkikehityslautakunnan esitysten pohjalta.