Mitä lapsi voi tehdä, kun joku kähmii? Kaarinassa työryhmä nuorison tunne- ja turvataitojen lisäämiseksi

0
Kaarinassa on toiminut monialainen tunne- ja turvataitotyöryhmä kahden vuoden ajan. Ryhmän viime kokoontumisessa syyskuussa mukana olivat osastonhoitaja Päivi Heinonen, ehkäisyneuvolasta Katherina Salminen, varhaiskasvatuksen johtava erityisopettaja Minna Valo, lukion liikunnan- ja terveystiedon opettaja Tuija Lehtimäki, kouluterveydenhoitaja Jenni Suomi, linkki-toiminnan koordinaattori Jenna Simola ja koulupsykologi Satu Temonen.

Kaarinassa heräsi kaksi vuotta sitten konkreettinen tarve tunne- ja turvataitojen opetukselle, kun koulumaailmassa paljastui seksuaalisen häirinnän tapauksia.

Oppilashuollon kokouksessa puhuttiin siitä, että lasten ja nuorten tulisi saada tietoa ja taitoja, joilla parantaa esimerkiksi itsearvostusta ja taitoa suojata itseään. Tästä lähti liikkeelle ajatus perustaa Kaarinaan monialainen tunne- ja turvataitotyöryhmä.

Nyt noin 15-jäseninen ryhmä on toiminut kahden vuoden ajan.

– Ryhmässä on edustajia niin opettajista, varhaiskasvatuksen puolelta kuin psykologi, kuraattori ja erityisopettajakin sekä edustajat neuvolasta, nuorisotoimen puolelta ja järjestöpuoleltakin, osastonhoitaja Päivi Heinonen kertoo.

Työkirjoja ja pakkeja

Kaksivuotisen taipaleensa aikana ryhmä on selvittänyt, miten tunne- ja turvataitoja Kaarinassa tuodaan esille. Ryhmän jäsenet ovat käyneet muun muassa opastamassa koulujen henkilökuntaa.

Ryhmän aikaansaannosta on se, että viime vuonna kaikille kaarinalaisille viidesluokkalaisille jaettiin kouluissa Varsinais-Suomen Lastensuojelujärjestön Linkki-toiminnan kehittämät Fiilixissä-työkirjat. Myös tänä vuonna sama työkirja jaetaan kaikille viidesluokkalaisille.

Tällä hetkellä ryhmä on puolestaan kasaamassa tunne- ja turvataitopakkeja, jotka jaetaan kaikkiin Kaarinan kouluihin sekä varhaiskasvatusyksiköihin.

Tavoitteena on, että marraskuussa YK:n lasten oikeuksien viikolla tunne- ja turvataidot tuotaisiin erityisesti esille kouluissa ja päiväkodeissa.

Ryhmä on tavannut toisiaan keskimäärin joka toinen kuukausi, noin kolme kertaa lukukauden aikana. Nyt ryhmän toiminta on loppusuoralla.

– Tunne- ja turvataitotyö ei ole mikään uusi asia, mutta nyt se pyritään nostamaan selkeämmin esille ja juurruttamaan osaksi toimivia käytänteitä eri yksiköissä, Heinonen sanoo.

Taitoja tarvitaan läpi elämän

Tunne- ja turvataitojen opettaminen tuli mukaan uuteen, muutamana viime vuonna porrastetusti käyttöönotettuun peruskoulujen opetussuunnitelmaan. Muutenkin tunne- ja turvataidoista puhutaan nykyisin entistä enemmän.

– Nykyisin niiden tarve ymmärretään ja tiedostetaan paremmin kuin aikaisemmin, koulupsykologi Satu Temonen kertoo.

Tunne- ja turvataitoja tarvitaan paitsi seksuaalisen häirinnän tapauksissa myös ihan tavallisissa, jokapäiväisissä vuorovaikutustilanteissa.

– Niitä tarvitaan kaverisuhteissa ja esimerkiksi somemaailmassa, osastonhoitaja Päivi Heinonen sanoo.

Itsetuntemuksen opettelua

Itsetuntemuksen opettelu on tärkeää erityisesti nykymaailmassa.

– Tuntuu, että nykyisin on niin paljon enemmän kaikkea. Infoa tulee joka puolelta, on odotuksia, elämyksiä ja mahdollisuuksia, liikunnan- ja terveystiedon opettaja Tuija Lehtimäki pohtii.

– Nuorilla on usein toiveena, että he tulevat hyväksytyiksi omana itsenään. Ulkopuolelta tulee myös paljon odotuksia ja paineita, ja silloin tunne- ja turvataitojen osaaminen on tärkeää, Päivi Heinonen kuvaa.

Jos tunnesäätely on vaikeaa, silloin on vaikeaa esimerkiksi oppia uusia asioita tai keskittyä.

– Tärkeää on myös huomata, että kaikki tunteet kuuluvat elämään, eivät pelkästään positiiviset tunteet, Satu Temonen huomauttaa.

Tunnetaidot ovat siis tärkeitä monessa.

– Niitä tarvitaan ihan kaikilla elämänalueilla ja läpi elämän, Lehtimäki toteaa.

Turvataito­kasvatuksessa

  • Vahvistetaan lapsen ja nuoren tunne- ja vuorovaikutustaitoja
  • Kehitetään itseluottamusta ja itsensä arvostamista
  • Tuetaan ihmissuhteita
  • Kannustetaan puhumaan vaikeista asioista
  • Opetetaan puolustamaan omia rajoja ja kunnioittamaan toisten rajoja
  • Opetetaan toimimaan esimerkiksi kiusaamisen, väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäytön tilanteissa
  • Rohkaistaan kertomaan turvallisille aikuisille vaikeistakin asioista
  • Lähde: THL