Kerhotila asuinrakennukseksi​? Lautakunta linjaa VPK:n Nunnan talosta huomenna

0
Kerhotila valmistui 15 vuotta sitten, mutta sille ei enää ole tarvetta. Piikkiön VPK haluaisi myydä sen asuintaloksi.

Piikkiön VPK on hakenut poikkeamislupaa Nunnan alueella sijaitsevan kokoontumisrakennuksen muuttamisesta asuinkäyttöön. Noin 150-neliöinen omakotitalomainen rakennus valmistui vuonna 2006 kerhotilaksi ja virkistyskäyttöön.

Palokunnanpäällikkö Juho Lahdenperän mukaan kiinteistöllä on 1950-luvulta asti ollut asuinrakennus, joka purettiin, kun nykyistä, virkistyskäyttöön suunniteltua rakennusta lähdettiin rakentamaan.

– Rakennuksen käyttötarve on vähentynyt, samoin kuin aktiivisten talkoolaisten määrä Piikkiön VPK:ssa. Rakennuksen ylläpitäminen ei ole meille enää taloudellisesti järkevää toimintaa, Lahdenperä perustelee.

Rakennus on ollut pitkään myynnissä ja ostaja on tiedossa, mutta kaupan edellytyksenä on, että rakennus voidaan ottaa asuinkäyttöön.

Melu- ja pölyhaittaa

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta käsittelee asiaa huomenna keskiviikkona. Kaupunkikehitysjohtaja Päivi Liuska-Kankaanpää esittää lautakunnalle, ettei rakennuksen käyttötarkoitusta saa muuttaa asuinrakennukseksi.

Perusteluissa todetaan, että uuden asuinpaikan muodostaminen aiheuttaa haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle. Suunniteltu käyttötarkoituksen muutos on valmistelijoiden mukaan ristiriidassa maakuntakaavan kanssa, jossa alue on osoitettu kehitettäväksi tuotannon alueena. Suunnittelumääräyksen mukaan alueelle ei saa sijoittaa uutta asumista ilman erityisperusteita eikä hakija ole esittänyt sellaisia.

– Eihän tässä tapauksessa voida puhua uuden asuinpaikan muodostamisesta, vaan vanhan asuinpaikan takaisin ottamisesta, Juho Lahdenperä kuitenkin toteaa.

Kaarinan kaupunki on arvioinut, että hanke saattaa vaikuttaa lähikiinteistöillä harjoitettavaan elinkeinotoimintaan ja työntekoon. Rakennus sijaitsee Soraliike Lehtovaaran läheisyydessä. Lähikiinteistöjen omistaja on todennut kuulemisen yhteydessä, että rakennuksen välittömässä läheisyydessä harjoitetaan liiketoimintaa, joka saattaa aiheuttaa melu- ja pölyhaittoja vakituiselle asukkaalle.

Lahdenperä huomauttaa, että tässä tapauksessa uudella asukkaalla on mahdolliset haitat tiedossa.

– Jos ihminen ostaa kiinteistön tällaisesta paikasta, hän varmasti ymmärtää, että toiminnasta saattaa aiheutua satunnaista haittaa.

Puolen vuoden odotus

Juho Lahdenperää ihmetyttää myös, miksi asian käsittely on kestänyt näin kauan.

– Piikkiön VPK jätti poikkeamislupahakemuksen helmikuun alussa. Useista tiedusteluista huolimatta se tuodaan lautakunnan päätettäväksi vasta nyt yli puoli vuotta myöhemmin, hän kritisoi.

Kaarinan kaavoituksessa on työskennelty puolitoista vuotta vajaamiehityksellä rekrytointiongelmien vuoksi. Päivi Liuska-Kankaanpää kertoi Kaarina-lehdessä 1.9., että kaavoituksessa on jouduttu priorisoimaan kaikkein kiireellisimpiin asioihin.