Mielipitei: Mitä merkitystä on vakuutuksilla?

0

Pakko laittaa kannanottoa, kun kuulee ihmisten hädän. Mitä merkitystä on ikäihmisille nykyisten vakuutusten ylläpidossa?

Eläkeläiset ovat yhä suurempi kansanosa Kaarinassakin. He eivät mielestäni nauti ansaitsemaansa arvostusta eikä heidän äänensä pääse kuuluville aina edes heitä itseään koskevassa päätöksenteossa. Väestörakenteen muutos ja kasvavat terveysmenot edellyttävät, että ikääntyvien kansalaisten asemaan kiinnitetään entistä enemmän huomiota. Minkälainen yhteiskuntamme tulisi olla, että myös eläkevuosista voisi muodostua arvokas ja antoisa elämänvaihe?

Oletetaan, että otettaisiin palveluiden tarjoamisessa, kuten esimerkiksi vakuutusten ottamisessa ja niiden täytäntöönpanossa, huomioon ikäihmisten mahdollisuus saada sijoittamilleen rahoilleen vastinetta. Esimerkkinä vaikka kuulolaitteen häviäminen. Asiakas yrittää soittaa nimeltä mainitsemattomaan vakuutusyhtiöön, johon maksanut vakuutuksia vuosikausia. Ei saa vastausta puhelimella eikä viesteillä. Monien yritysten ja tuskaisten selvitysten jälkeen viimein saa vastauksen, ja se kertoo, kun kuulee hinnan, ettei korvata hävinnyttä laitetta.

Eläkeläisen tulot ovat usein pieniä ja laitteiden kustannukset ovat pois jokapäiväisistä elämään liittyvistä kustannuksista. Samoin kaikki tietotekniikka, joka on yleinen yhteinen tiedonkäsittelytapa, on monelle ikäihmiselle kauhistus. Ei ole koneita kotona, ja jos omistaa älypuhelimen, ei osata käyttää.

Onko niin, että taitettu indeksi on supistanut ikäihmisen eläkkeen ostovoimaa? Hän ei voi mennä lakkoon tai nousta kapinaan puolustaakseen etujaan. Jääkö hänelle pelkkä syyllisyys ja taitettu itsetunto?

Meillä on paljon tehtävää tukeaksemme ikäihmisten hyvinvointia ja turvallista arkielämää kotona selviytymisen tukena.

Tuula Törnblom