Miten jaksat, pienen lapsen vanhempi? Uusilla VASU-kysymyksillä tarjotaan perheille apua matalalla kynnyksellä

0
Perhekeskuksen perheohjaaja Nana Luoma, Piispanlähteen päiväkodin johtaja Jussi Ohvo ja johtava erityisopettaja Minna Valo kertovat, että VASU-keskusteluihin lisätään kolme uutta kysymystä.

Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa vanhemmat osallistuvat pari kertaa vuodessa varhaiskasvatussuunnitelma- eli VASU-keskusteluun, jossa kartoitetaan lapsen kehittymistä. Jatkossa Kaarinan päiväkodeissa VASU-keskusteluun on liitetty kolme lisäkysymystä, joiden tarkoitus on kartoittaa myös koko perheen jaksamista.

– Haluamme tiedottaa tästä uudesta mallista etukäteen vanhemmille, etteivät kysymykset tule yllätyksenä, Piispanlähteen päiväkodin johtaja Jussi Ohvo sanoo.

Hän tähdentää yhdessä varhaiskasvatuksen johtavan erityisopettaja Minna Valon sekä Perhekeskuksen perheohjaaja Nana Luoman kanssa, että kysymykset ovat kaikille perheille samat, eikä niiden esittäminen tarkoita, että kyseiseen perheeseen kohdistuisi erityistä huolta.

– Kun kysymykset ovat samat kaikille, on helpompi ottaa esille ihan pieniäkin huolenaiheita. Toisaalta heidän, kenellä on isompia huolia, on helpompi ottaa puheeksi, kun kaikilta kysytään samaa. Tarkoitus on tarjota mahdollisimman matalan kynnyksen tukea, ennen kuin korjaavaa apua edes tarvitaan, Nana Luoma sanoo.

– Avun pyytämiseen voi usein olla iso kynnys. Niinpä kun kysymykset tulevat valmiina, on asiat helpompi ottaa esille, Minna Valo jatkaa.

Huolia ei kirjata

Uusissa kysymyksissä kysytään vanhemman omaa jaksamista, huolia sekä avunsaamista tarvittaessa. Minna Valo huomauttaa, ettei näitä uusien kysymysten vastauksia kirjata mihinkään.

– Ei siis tarvitse pelätä, että vanhemman asiat jäisivät lapsen VASU-lomakkeisiin, hän sanoo.

Varhaiskasvatuksen henkilökuntaa koulutetaan uuden mallin käyttöönotossa.

– Tarkoitus ei tietenkään ole, että varhaiskasvatuksen henkilökunta selvittää huolia itse, vaan se, että he osaavat ohjata huolien kanssa perheen oikeaan osoitteeseen, Jussi Ohvo kertoo.

Tähän avuksi on ammattilaisille suunnitteilla palveluviuhka, johon on mukaankannettavaksi luetteloksi kerätty esimerkiksi perhekeskuksen, neuvolan, lastensuojelun, koulujen ja päiväkotien yhteystiedot ja se, millaisissa asioissa mihinkin tahoon kannattaa olla yhteydessä.

Vahvistetaan vuorovaikutusta

Uudet VASU-kysymykset tulevat Piispanlähteen päiväkodissa käyttöön heti ja myös muissa kaarinalaisissa päiväkodeissa syksyn mittaan, kunhan VASU-keskustelut alkavat.

Uuden menetelmän taustalla on valtakunnallinen Lapset puheeksi -menetelmä, jota on käytetty Suomessa vuosia. Tästä on kehitetty Liedossa malli, joka liitettiin VASU-keskusteluihin, ja Liedon malli on nyt lainattu Kaarinaankin.

Mallilla pyritään vahvistamaan entisestään sekä varhaiskasvatuksen ja perheiden että varhaiskasvatuksen ja perhekeskuksen vuorovaikutusta sekä olemaan myös uusien kaupunkilaisten tukena.

– Kaarinaan muuttaa paljon lapsiperheitä. Toki netistäkin saa tietoa, mutta uusille paikkakuntalaisille voi olla vaikea huolen ilmaantuessa selvittää, mistä löytyy mitäkin tietoa. Niinpä tässä tuetaan siinäkin, Minna Valo toteaa.

Uudet kysymykset

  • Missä asioissa lapsi on hyvä, minkälaiset asiat sujuvat hyvin?
  • Miten jaksat, miten voit? Oletko huolissasi jostain?
  • Jos tulee tilanne, että tarvitset apua, onko sinulla joku, jonka kanssa voit keskustella? Keneltä saat apua?