Pohjaehdotus: Kaarina ei tahdo Turulle enemmistöä talouskuntayhtymään

0

Kaarina, Turku, Lieto, Naantali, Raisio ja Rusko ovat neuvotelleet pitkään yhteistyön kehittämisestä Turun kaupunkiseudun taloudellisen kasvun ja kilpailukyvyn varmistamiseksi. Yhteistyön käytännön toteutusmalleista parhaimpana on nähty kuntayhtymän perustaminen, ja asia on nyt edennyt kuntien poliittisten päätöstekoelinten harkittavaksi.

Koska Turku on seudulla keskuskaupunki ja huomattavasti suurempi kuin muut neuvotteluissa olleet kunnat, uuden kuntayhtymän asioista päätettäessä sillä voisi ajatella olevan muita kuntia suurempi rooli eli enemmän ääniä kuin muilla. Tähän Kaarinassa on kuitenkin suhtauduttu nihkeästi.

“Millään osallistuvalla kunnalla ei ole yksinään enemmistöä kuntayhtymän päätöksentekoelimissä”, lukee pohjaehdotuksessa Kaarinan kannanottoon, josta Kaarinan kaupunginhallitus tekee maanantaina 6.9. linjauksensa.

Mikäli äänimäärä jakautuisi yhtymäkokouksissa asukasluvun mukaan, Turulla olisi 9 ääntä, Kaarinalla 3 ja muilla 2.

Kuntayhtymän on arvioitu maksavan vuosittain 1,5–2,6 euroa per asukas. Toisaalta kuntayhtymän ennakoidaan tuovan säästöjä ja lisätuloja. Kuntayhtymän on tarkoitus käynnistyä vuodenvaihteessa.

Kunnallista päätösvaltaa ei ole tarkoitus siirtää kuntayhtymälle, ja päämääränä on välttää päällekkäisyyksien nykyisen toiminnan ja maakunnallisen yhteistyön kanssa. Sen sijaan kaupunkiseudun yhteistyöstä halutaan koordinoidumpaa. Tähän mennessä esimerkiksi viranhaltijat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä erilaisissa ryhmissä yli kuntarajojen, mutta tiedonkulku eri ryhmistä toisille ja poliittisille päättäjille ei ole toiminut.

Kuntayhtymän tarkoitus on toimia tiedonjaon, kehittämisen ja valmistelun pohjana sekä lisätä ymmärrystä ja luottamusta yhteisistä tavoitteista erityisesti poliitikkojen kesken. Esimerkiksi vertaiskehittämisellä saadaan asioihin enemmän asiantuntemusta ja palveluverkko laajenee. Tavoitteena on parantaa kaupunkiseudun elinvoimaa ja kilpailukykyä sekä toimia edunvalvojana.

Vastaavanlainen toimintamalli on ollut menestyksellisesti käytössä Tampereen seudulla viisitoista vuotta.