Hyvä suunta Kaarinassa: Työttömyys vähenee ja avoimia työpaikkoja on runsaasti

0
Teollisuudessa (lukuun ottamatta metalliala) avoimia työpaikkoja on ollut Varsinais-Suomessa auki peräti 152 prosenttia enemmän kuin viime vuonna, kertoo tiistaina julkaistu Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus.

Kaarinan työttömyysaste oli syyskuussa 5,7. Lukema on täsmälleen sama kuin kaksi vuotta sitten, joten koronavaikutukset näyttäisivät Kaarinassa olevan ohi.

Noususuhdanteesta kertoo myös avoimien työpaikkojen määrä. Kaarinassa oli syyskuussa auki 230 työpaikkaa. Se on kaksinkertainen määrä vuoden takaiseen verrattuna.

Myös laajemmalla työssäkäyntialueella eli Turun seutukunnassa työttömyys vähenee. Alueen työttömyysaste tipahti syyskuussa jo alle 10 prosentin 9,9:ään.

Tällä laajemmalla alueella avoimien työpaikkojen määrä on noussut lähes kaksinkertaiseksi. Syyskuussa Turun seutukunnassa oli avoinna yli 5 000 työpaikkaa.

 

TYÖTTÖMYYS vähenee Varsinais-Suomessa nopeammin kuin koko maassa yleisesti. Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa oli syyskuun lopussa 21 400 työtöntä työnhakijaa ja alueen työttömyysaste oli 9,3 prosenttia. Koko maan työttömyysaste oli 10,1.

Varsinais-Suomessa lomautettujen määrä aleni 3 600 henkilöllä verrattuna vuodentakaiseen.

Työttömien määrä väheni eri ryhmissä Varsinais-Suomessa: nuorten, miesten ja naisten ja ikääntyneiden kohdalla. Poikkeuksena on ollut pitkään pitkäaikaistyöttömyys ja nyt myös ulkomaalaisten työttömyys on hienoisesti noussut viime vuodesta.

Pitkäaikaistyöttömyys kasvoi yli 33 prosentilla eli yhteensä 1 900 henkilöllä viime vuodesta, vaikka on ollut laskussa viime kuukaudet yli vuoden työttömänä olleiden osalta.

Työttömyysaste oli korkein Turun kaupungissa 12,8 prosenttia. Pienin työttömyysaste oli Oripäässä 4,7 prosenttia.

 

TYÖMARKKINOIDEN veto jatkuu. Syyskuussa avoimia työpaikkoja oli edelleen miltei tuplasti auki vuodentakaiseen verrattuna. Varsinais-Suomessa työmarkkinat vetävät korkeakoulutettuja parhaiten pois työttömyydestä, kerrotaan alueen Työllisyyskatsauksesta.

Katso eri kaupunkien ja kuntien tilanne:

 

Työttömyyden kehitys vuoden 2020 alusta lähtien kuntakohtaisesti:

 

TRENDIT

Työttömyys Varsinais-Suomessa ja Suomessa

  • Työttömien määrä supistui normaalin kausivaihtelun mukaisesti syyskuussa.
  • Maahanmuuttajataustaisten työttömyys on kääntynyt hienoiseen kasvuun viime vuoteen verrattuna.
  • Turun seutukunnan työttömyysaste pudonnut alle 10 prosentin.
  • Pitkäaikaistyöttömyys hitaassa laskussa yli vuoden työttömänä olleiden joukossa mutta jatkaa kasvuaan yli 2 vuotta työttömänä olleiden keskuudessa.
  • Koko maan työttömyysaste oli 10,1.
  • Se on 1,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuosi sitten.
  • Koko maassa uusia avoimia työpaikkoja 38 500 enemmän kuin edellisvuonna.
  • Uudet avoimet työpaikat olivat lisääntyneet eniten palvelu- ja myyntityöntekijöiden, rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijöiden, prosessi- ja kuljetustyöntekijöiden sekä asiantuntijoiden ryhmissä.
  • Lähde: Varsinais-Suomen Työllisyyskatsaus, TEM.