Kaarina-lehti yksi Suomen suurimmista paikallislehdistä – 86% suomalaisista lukee uutisensa verkossa

0
Vaikka suurin osa suomalaisista lukee uutisensa verkosta, painetulla Kaarina-lehdellä on yhä runsaasti lukijoita.

Tämänsyksyisen Kansallisen Mediatutkimuksen eli KMT 2021:n tulokset on julkaistu. Sen mukaan Kaarina-lehdellä on viikossa painettuna ja diginä yhteensä 25 000 lukijaa.

Paperisen Kaarina-lehden lukee viikossa keskimäärin 21 000 henkilöä.

Kaarina-lehti kuuluu lukijamäärältään Suomen suurimpiin paikallislehtiin. KMT:ssa mukana olevasta 84 tilattavasta paikallislehdestä ainoastaan kolmella lehdellä – Jämsän seudulla, Kalajokilaaksolla ja Kangasalan Sanomilla – on viikossa enemmän lukijoita kuin Kaarina-lehdellä.

Saman tutkimuksen mukaan 96 prosenttia 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista lukee sanomalehtiä.

Nykyään sanomalehtisisällöt luetaan pääsääntöisesti diginä: 86 prosenttia suomalaisista lukee uutisensa verkosta, 25–44-vuotiaista 93 prosenttia.

Vähiten digitaalisia kanavia käyttävät 65 vuotta täyttäneet, joskin heistäkin kolme neljästä lukee digitaalisia sanomalehtiä joko paperilehden ohella tai pelkästään digitaalisina. Paperista sanomalehteä lukee kaikista 15 vuotta täyttäneistä suomalaisista vain 56 prosenttia.

Yksinomaan digitaalisena sanomalehtensä lukee 1,7 miljoonaa suomalaista, pelkästään painettuna 423 000 suomalaista.

Sanomalehtien lukeminen on hyvin tasapuolista: sanomalehdet tavoittavat eri ikäisistä suomalaisista 91–97 prosenttia, kaikissa ammattiryhmissä työskentelevistä 91–99 prosenttia ja eri tuloisista kotitalouksista 95–98 prosenttia.

Paikallislehtien lisäksi KMT:ssa on mukana 35 valtakunnallista tai maakunnallista sanomalehteä sekä 35 kaupunkilehteä.

KMT:n lukijatutkimuksissa oli aiemmin mukana vain painetut lehdet, tänä vuonna myös digi.