”Kohta ei ole enää taloa, mihin uudet viemärit liittää”– Tärinä käy Verkakylässä asukkaiden voimille

0
– Hienoa, että alueita Kaarinassa kehitetään, mutta kritisoimme sitä, miksi isoilla koneilla on tultu näin lähelle olemassaolevia rakennuksia tällaisella maaperällä, kommentoivat Anssi Hämäläinen ja Katri Kallionpää. Kuvassa heidän takanaan kulki telaketjuinen kaivinkone.

– Yläkerrassa putoavat tavarat pöydältä ja nurkat nitisevät ja natisevat, tietokoneen näyttö heiluu ja kotona on välillä sietämätöntä olla, kertoo Katri Kallionpää.

– Kahvit hölskyvät kupeissa, ovet ja seinät paukkuvat, savupiipun pelti ei enää aukea normaalisti, kuvailee Anne Hämäläinen , ja puoliso Anssi Hämäläinen nyökkää vieressä.

– Kaappien ovet heiluvat, kattolistat ovat alkaneet irvistellä, usea kaakeli on haljennut, liukuovi jumittui ja kivijalka on haljennut, luettelee Risto Koli.

He kaikki asuvat Littoisissa Pirtakadulla, jossa tehdään parhaillaan kunnallisteknisiä töitä.

Työt Verkakylässä Verkakaaren ja Rohdintien välillä alkoivat kesän alussa ja jatkuvat vielä toukokuuhun 2022. Paikalle on tulossa uutta katuverkkoa ja putkistoa 70 uudelle tontille. Sivuseurauksena varsinkin Pirtakadun kodeissa on kärsitty vakavasta tärinästä.

– Olemme eläneet täällä tärinässä kuukausitolkulla, tuskailee Hämäläinen.

Urakka tiedettiin vaikeaksi

Kaarinan kaupungininsinööri Pirkkoliisa Heinonen kertoo, että urakka tiedettiin jo valmiiksi vaikeaksi, koska uutta infraa uusille tonteille rakennetaan paikkaan, jossa on jo olemassa olevia taloja.

– Tämän kokoluokan urakoita tehtäessä syntyy aina normaalista poikkeavia ääniä. Lisäksi alue on pääasiassa savea ja kaikki rakentaminen aiheuttaa jonkinasteista tärinää.

Sekä kaivinkoneiden liikkuminen että itse kaivaminen saavat lähistön maaperän tärisemään.

Heinonen toteaa, että kaikki kiinteistönomistajat eivät alun perinkään suhtautuneet uuteen kaavaan myönteisesti.

– Niinpä negatiivinen suhtautuminen on näkynyt myös urakan ajan.

Tärinärajat ylittyneet

Selvästi eniten valituksia on tullut Pirtakadulta. Muualtakin palautetta on tullut, mutta huomattavasti vähemmän. Nekin palautteet ovat koskeneet tärinää, kertoo Verkakaaren urakkaa tekevän Infraroad Oy:n toimitusjohtaja Markus Lahti.

Valitusten vuoksi talojen sokkeleihin on asennettu tärinämittareita. Asukkaat ovat saaneet tuloksia kysyttäessä.

– Mittarilla seurataan tärinän heilahdusnopeutta, jonka ohjearvo on ylittynyt kahdessa Pirtakadun mittauspisteessä muutamaan otteeseen. Ylitysten syy on ollut työkoneiden toiminta ja liikkuminen erittäin löysällä savipohjalla, Lahti selittää.

Hänen mukaansa yksittäiset ohjearvoylitykset eivät tarkoita automaattisesti rakennevaurioita. Siirtymäamplitudin voimakkuus on pysynyt kaikissa mittauspisteissä alle ohjearvon.

Miksi telaketjuisilla koneilla?

Asukkaita on harmittanut eniten se, että asuntojen lähelle on tultu telaketjuisilla koneilla.

– Meille oli lupailtu, että Pirtakadulle ei tulla telaketjuisilla koneilla vaan kumipyörillä, mutta silti niillä on työskennelty ihan nurkilla, Anne Hämäläinen harmittelee.

Kaarina-lehti näki sähköpostiviestin, jossa kaupungin virkamies vastasi eräälle asukkaalle. Sen mukaan urakoijan ja kaupungin välillä on sovittu, että ”Pirtakatu tehdään mahdollisuuksien mukaan pyöräkoneilla ja mahdollisimman pienellä kalustolla. Urakoitsija suunnittelee ajojärjestelyt niin, että tärinöitä Pirtakadun kiinteistöille pystytään mahdollisuuksien mukaan välttämään.”

Sanamuoto jättää auki sen, että Pirtakadulle kuitenkin saa tulla järeämmillä välineillä.

Markus Lahti Infraroadilta kertoo, että juuri nyt Pirtakadulla tehdään töitä, jotka eivät onnistu kumipyörillä.

– Uusi vesi- ja viemärilinja Plyysikadulta Kreppikadulle kulkee Pirtakadun poikki. Valitettavasti tätä työvaihetta ei voida tehdä pyöräalustaisilla kaivinkoneilla, koska ollaan rakentamattomalla savikolla. Tällaisella maapohjalla vain tela-alustainen kaivinkone pysyy pinnalla.

Hän lupaa, että Pirtakadun vesihuoltolinjat ja rakennekerrokset tullaan kuitenkin tekemään pyöräalustaisilla kaivinkoneilla tärinähaitan minimoimiseksi.

Aggregaatti päällä yölläkin

Verkakaaren työt eivät ole edenneet muutenkaan täysin mallikkaasti. Viime viikolla osuttiin Samettikadulla vesiputkeen. Rohdintiellä kuitukaapeli katkesi kesäkuussa. Sähkökatkoksia on ollut.

– Vanhojen vesihuoltolinjojen sijainti ja korkeusasema on epäselvä, koska niitä ei ole kartoitettu tai vanhat kartoitustiedot ovat hävinneet. Kaivettaessa uusi linjoja vanhojen läheisyydessä on aina riski, että vanha putki vaurioituu joko kaivuusta tai maanpaineen muutoksesta, taustoittaa Markus Lahti Infraroadilta.

– Samoin vanhojen kaapelien sijainti ja korkeusasema on aina vähintäänkin epäselvä, koska niitä ei ole kartoitettu tai vanhat kartoitustiedot ovat hävinneet.

Asukkaat ovat valittaneet myös aggregaatista, joka piti kovaa meteliä ympäri vuorokauden.

– Runsaiden sateiden takia kaivantoihin valuvaa vettä on jouduttu pumppaamaan myös öisin, jotta työtä voitaisiin jatkaa päivisin, kertoo Lahti.

– Tarkoituksena on ollut edistää työtä ja sitä kautta lyhentää asukkaille aiheutuvaa häiriötä. Näin suurella työmaalla ei sähköä ole saatavilla suoraan verkosta, jolloin joudumme käyttämään polttomoottorikäyttöisiä generaattoreita.

Generaattoria siirrettiin meluhaitan vuoksi kaupungin katselmuksessa, ja asukkaiden mukaan melu vaimenikin merkittävästi.

Lahden mukaan vaikeuksien määrä on ollut normaali vastaaviin muihin urakoihin verrattuna.

– Urakka on myös yleisesti edennyt hyvin ja suunnitellusti, ja haitat ovat tilapäisiä. Urakassa parannetaan myös nykyisten asukkaiden vesihuollon toimintavarmuutta, jolloin vältetään myöhemmät kiireelliset korjaustyöt.

Asukkaita tieto ei kuitenkaan paljoa lohduta.

– Taloomme tulee uutta viemäristöä, mutta pelkään, että kohta ei enää ole taloa, mihin sen liittää. Kestävätkö nykyiset liitokset tätä tärinää? Meidän taloomme on tehty laajennus, ja pelkäämme, että laajennus repeää irti, Anne Hämäläinen kommentoi.

”Emme tiedä, mitä tapahtuu”

Pirtakadun asunnoissa tehtiin tuttuun tapaan ennen töitä tarkastus sen kartoittamiseksi, mitkä vauriot olivat olemassa jo ennen Verkakaaren urakkaa.

– Pelkään, että emme saa siltikään korvauksia. Esimerkiksi piippuja ei tarkistettu sisältäpäin, toteaa Anne Hämäläinen.

Myös Katri Kallionpäätä arveluttavat vauriot, jotka eivät välttämättä näy heti, kuten vesijohto- ja viemäriliitosten rikkoutumiset ja talon painuminen.

– En halua syyttää työntekijöitä, hehän tekevät vain työtään. Kun olemme ottaneet yhteyttä, muutoksia työskentelytapoihin on myös yleensä tullut. On kuitenkin ikävää jatkuvasti kärsiä ja joutua uudestaan valittamaan, Kallionpää kuvailee.

– Yhtenä päivänä meiltä kauhaistaan vastaistutettu kuusiaita, toisena päivänä on kulkutielle yhtäkkiä ilmestynyt monttu. Emme tiedä, mitä tapahtuu ja milloin. Kun omilla kotikulmilla käy jatkuvasti näin, tulee turvaton olo.

Sekä Hämäläinen että Kallionpää tekevät kumpikin etätöitä kotona, joten päiväajaksi tärinää ei pääse karkuun.

Isoilla koneilla savimaalla

Asukkaat ovat sitä mieltä, että kaupunki aloitti savisella alueella liian ison projektin liian isolla kalustolla liian lähellä olemassaolevia asuntoja.

– Parhaillaan teemme valitusta tekniseen lautakuntaan ja otamme yhteyden terveystarkastajaan, toteaa Anne Hämäläinen.

Kaupungininsinööri Pirkko Heinonen kertoo, että kaupunki urakan tilaajana on yrittänyt reagoida asukkaiden valituksiin.

– Urakoijan kanssa on sovittu jo pienemmän konekaluston käytöstä.

Tärinän määrä on kuitenkin lisääntymässä päivän mittaan. Kaupunki julkaisi hiljattain kuulutuksen, jonka mukaan Verkakylän kunnallistekniikan melua ja tärinää aiheuttavia rakennustöitä aiotaan tehdä jatkossa arkisin iltakahdeksaan asti sekä viikonloppuisin.

Verkakaaren kunnallistekninen urakka

  • Verkakylän asemakaavan kunnallistekniikan laajennustöissä uutta katuverkkoa rakennetaan noin 2,5 km ja kevyen liikenteen väylää 1,3 km.
  • Samalla rakennetaan vesijohtoja, jäte- ja hulevesiviemäreitä, melurakenteita, kaapelointeja sekä valaistusta.
  • Pääosin työ on uudisrakentamista, mutta lisäksi saneerataan olemassaolevia katuja ja vesihuoltolinjoja.
  • Alueelle muodostuu noin 70 uutta tonttia.
  • Urakan hinta 2,7 miljoonaa euroa.
  • Tarjouksen jätti 8 urakoijaa. Kilpailutuksen voitti edullisimman tarjouksen jättänyt Infraroad Oy.