Maakuntahallitus: Varsinais-Suomen lähijunille on varattava rahoitus

0

Varsinais-Suomen maakuntahallitus antoi maanantaina lausunnon Liikenne- ja viestintäministeriön vuosien 2022–2030 ostoliikenteestä.

Valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman mukaan valtio hankkii henkilöjunaliikenteen palveluja VR Yhtymä Oy:ltä suorahankintana. Hankinnoilla ostetaan yöjunaliikennettä sekä taajamajunaliikenteen palveluja Etelä-Suomessa. Valtio ostaa myös kaukojunaliikennettä sekä kiskobussiliikennettä sähköistämättömillä rataosilla.

Maakuntahallitus katsoo, että ministeriön ja VR:n neuvotteluiden pohjana oleva rajaus Etelä-Suomen lähijunaliikenteestä on syytä kyseenalaistaa. Nykyisin liikenne kattaa Helsingin ja Tampereen sekä Lahden–Kouvolan ja Kotkan muodostaman alueen. Maakunnan liitto ehdottaa, että Varsinais-Suomen paikallisjunaliikenne sisällytetään ostoliikennekokonaisuuteen.

Lähijunaliikenne voitaisiin käynnistää kolmella ratasuunnalla: Turusta Saloon, Loimaalle sekä Uuteenkaupunkiin.

Yksinkertaisimmillaan lähijunaliikenne on käynnistettävissä Turku–Toijala-radalla sekä myöhemmin Salon ja Turun välisillä asemilla ja Uudenkaupungin radalla.

Liikenne- ja viestintäministeriön ja VR:n suorahankintasopimuksen uusimisen yhteydessä on tarkoitus selvittää mahdollisuuksia laajentaa henkilö- ja taajamajunaliikennettä uusille alueille. Samaan aikaan valtion kustannustason on tarkoitus pysyä nykytasolla noin 32 miljoonassa eurossa.

Varsinais-Suomen Liitossa nähdään, että tavoitteet ovat ristiriidassa keskenään. Alueellisen junaliikenteen käynnistämiseen uusilla alueilla on varattava riittävästi valtion rahoitusta, maakuntahallitus tähdentää.

Turku–Helsinki-radan kaukojunaliikenteen puutteet liittyvät maakuntahallituksen näkemyksen mukaan lähinnä myöhäisillan yhteyksiin. Myös Turun ja Tampereen välillä koetaan olevan junavuoroja tarpeeseen nähden liian vähän.