Mielipitei: Sano sanasi sotesta

0

Vastuu sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisestä siirtyy uusille hyvinvointialueille 1.1.2023, tästähän olemme kaikki kuulleet.

Näin siis meillä Kaarinassakin. Järjestämisen uudistuksella parannetaan meidän kaikkien peruspalveluita.

Pari kuukautta on kulunut siitä, kun eduskunta hyväksyi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisvastuun siirtämisen kunnilta hyvinvointialueille. Uudistusta odotettiin kauan, mutta sen läpimeno tuli silti monelle eteen hieman yllättäen – tapahtuuko tämä todellakin nyt?

Nyt herääkin kysymys, mitkä ovat kriittisiä tekijöitä hyvinvointialueen käynnistymisen kannalta, ja toisaalta, mihin asioihin kannattaa kiinnittää huomiota jo nyt, jotta uudistuksen tavoitteet toteutuvat.

Meidän kaikkien mielipiteitä, ajatuksia ja ehdotuksia tarvitaan viemään asioita eteenpäin päättäjille. Hyvinvointialue vastaa siitä, että palvelukokonaisuus on oikeassa suhteessa alueen asukkaiden tarpeisiin ja että palvelut ovat yhdenvertaisesti saatavilla. Ollaan siis herkällä korvalla ja kuulostellaan, missä ja koska päästään sanomaan ajatuksia julki asioiden eteenpäin viemiseksi.

Tuula Törnblom (sd.)