Avi myönsi luvan 33-metriselle laiturille Kaarinan vastustuksesta huolimatta

0
Näkymä Rauhalinnan rantaviivaan vastarannalta eli Kylliäisenrannalta Kuusistosta. Vasemmalla Rauhalinnansaari.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt luvan 33-metrisen laiturin rakentamiseksi Rauhalinnaan Kaarinan kaupungin vastustavasta kannasta huolimatta.

Laituri on tulossa kartanoalueen ja Rauhalinnan saaren läheisyyteen, kartanon ja Domicetin rannan välisen rajan tietämille.

Kaupungin lausunnon mukaan laiturin rakentaminen muuttaa rantaa ja vesiympäristöä liian paljon: ”Muutos heikentää Rauhalinnan kartanon alueen luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä sekä alueen kulttuuriarvoja.” Pienempi laituri olisi sopinut kaupungille.

Hakijan mielestä laituri päinvastoin kohentaa eikä heikennä maisemaa. Tällä hetkellä kartanon edusta on hakijan mielestä ryteikköistä läjitysaluetta. Myös avi perusteli päätöstään sillä, että hanke parantaa yleistä asumisviihtyvyyttä.

Lisäksi avi katsoi, että käytännössä nyt vain uudistetaan aiemmin myönnetty lupa laiturille. Vuonna 2015 avi oli tällä rannalla myöntänyt luvan kahdelle laiturille, joista toinen jäi rakentamatta.

Laituri sijoittuu osin naapurikiinteistön edustalle, mutta sen omistaja on antanut suostumuksensa hankkeeseen. Betoniponttonilaiturin itäpuolelle on tulossa 10 venepaikkaa.

Luvan hakijana on Asunto Oy St. Karins. Venelaiturin venepaikat tarjotaan Asunto Oy St. Karinsin osakkaille. Lisäksi yksi venepaikka kuuluu veloituksetta naapureille.

Avin päätöksestä voi valittaa Vaasan hallinto-oikeudelle 15.12. saakka.