Keskurin kaavaluonnos huomenna lautakunnassa – Tulossa lisää halleja ja uusi katu

0
Kaarinan kaupungin laatima havainnekuva keskusurheilukentän kaavaluonnoksesta. Näkymä lännen suunnasta eli Turun puolelta.

Kaarinan keskusurheilupuiston asemakaavaluonnos on valmistunut, ja sitä käsitellään 3.11. Kaarinan kaupunkikehityslautakunnassa.

Tenniskeskus Aktia Arena ja alueella toimivat urheiluseurat ovat toivoneet voivansa laajentaa nykyisiä halleja. Myös uudet toimijat ovat osoittaneet halukkuutta päästä keskusliikuntapuistoon.

Kaavaluonnoksessa uudet hallit on sijoitettu lähelle nykyisiä halleja, metsäisten mäkien väliin tai niiden tuntumaan. Alueelle voisi tehdä kaksi uutta hallia, 8000 ja 10 000 kerrosneliömetrin kokoiset, joista jälkimmäinen olisi monitoimihalli. Lisäksi Aktia Arenan ulkokentät voi muuttaa sisäkentiksi ja Erotuomarinkadun nykyiselle pysäköintialueelle rakentaa uutta hallitilaa 2000 kerrosneliömetriä. Siihen on haviteltu kaksikerroksista padel-hallia.

Osa rakentamisesta edellyttää merkittävää kallion louhimista ja maanpinnan muokkausta.

Yksi nykyisistä jalkapallokentistä on tarkoitus kattaa tai muuttaa hallirakennukseksi. Jäähallin kortteliin ei olla tekemässä kaavamuutoksia.

Liikenne- ja pysäköintijärjestelyjen täytyy muuttua, mikäli uudet hallit rakennetaan. Nykyisiä pysäköintipaikkoja häviää, ja jo nykyisellään Erotuomarinkatu on ruuhkautunut suurten tapahtumien yhteydessä. Lisäksi edestakainen autoliikenne jalankulkijoiden joukossa tuottaa vaaratilanteita. Kesällä alueelle tehtiinkin liikenteen ja pysäköinnin kehittämissuunnitelma.

Selvityksen perusteella parhaana ratkaisuna on nähty se, että Viipurintieltä rakennettaisiin uusi katuyhteys Erotuomarinkadulle ja sieltä Rakentajantien ja Piispanristintien risteykseen. Uusia pysäköintipaikkoja tulisi noin 200 uuden kadun yhteyteen. Liikuntapuiston itälaitaan havitellaan uutta pysäköintialuetta.

Jäähallin ja keskuskentän pysäköintialueet säilyvät nykyisenlaisina.

Keskusliikuntapuiston metsissä on liito-oravahavaintoja. Viimeisimmät papanahavainnot ovat vuodelta 2019 aivan jäähallin viereltä. Alueelle jätetäänkin yhä lähivirkistysaluetta, joista osassa on erityisiä ympäristöarvoja. Lisäksi kulkureittien yhteyteen pitäisi kaavaluonnoksen mukaan istuttaa puurivistöjä liito-oravan liikkumismahdollisuuksien parantamiseksi. Nykyinen liito-oravien kulkuyhteys on heikko ja vähäpuustoinen.

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saapui neljä palautetta. Niistä kaksi tuli urheiluseuroilta, ja seurojen kanssa on käyty vielä erikseen keskusteluita alueen kehittämistoiveista. Kahdessa muussa palautteessa toivottiin, että Laskuttajankadun varrelle ei tulisi kadunvarsipysäköintiä.