Korona ja lasten­suojelu sotkevat budjettia Kaarinassa

0

Kaarinan sosiaali- ja terveysmenot ovat tänä vuonna ylittämässä 4,1 miljoonalla eurolla sen, mitä niihin talousarviossa laskettu kuluvan. Toisaalta myös tuottoja on odotettavissa 3,6 miljoonaa euroa enemmän kuin oletettiin.

Tarvetta on 0,5 miljoonan euron lisämäärärahalle.

Budjettiylitys selittyy ennen kaikkea lastensuojelun ja vammaispalveluiden kustannusten nousulla sekä koronaepidemialla.

Lastensuojelun ostopalvelut ovat ylittämässä budjetin 700 000 eurolla. Sekä huostaanotot että avohuollon ostopalvelut ovat Kaarinassa lisääntyneet. Huostaan otettujen joukossa on ollut useita tavanomaista suurempia resursseja vaativia sijoituksia ja hyvin pieniä lapsia.

Vammaispalvelujen ostot ylittävät talousarvion noin 500 000 eurolla. Ylitys selittyy palveluntuottajien hinnankorotuksilla sekä asiakkaiden hoitoisuuden muutoksilla. Erityishuoltopiirin kuntoutus- ja asumisjaksot ovat myös olleet aiempaa pidempiä.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittämässä talousarvion muutamalla sadalla tuhannella. Samoin kustannukset ovat ylittyneet esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan ostoissa sekä sosiaalihuoltolain mukaisissa asumispalveluissa. Toisaalta perhe- ja sosiaalipalveluiden hallinto on alittanut budjetin.

Ikäihmisten kotihoidon kustannukset ylittivät talousarvion 500 000 eurolla, ennen kaikkea henkilöstökustannusten vuosi. Omaishoidon palkkiot taas alittavat budjettinsa.

Ikäihmisten tehostetun palveluasumisen ostopalveluissa on hintaneuvottelut kesken. Näkyvissä kuitenkin on, että budjetti tulee tänä vuonna ylittymään 100 000–200 000 eurolla.

Koronatesteistä 2 miljoonan euron kulut

Koronatesteistä Kaarina maksaa sairaanhoitopiirille noin 2 miljoonaa euroa tänä vuonna. Sitä ei ole vielä huomioitu talousarviossa. Lisäksi terveyspalveluihin on tulossa 900 000 euron ylitys ennen kaikkea henkilöstömenojen vuoksi. Ne ovat syntyneet koronaepidemian jäljitys-, testaus- ja rokotustyöstä.

Kaupunki saa valtiolta avustusta kuluvan vuoden välittömiin koronakustannuksiin. Arvion mukaan tätä apua on tulossa 3,6 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveyslautakunta käsittelee lisämäärärahapyyntöä tänään tiistaina.

Sosiaali- ja terveysbudjettia on jo kahdesti muutettu tänä vuonna. Toukokuussa budjettia kasvatettiin 23 000 eurolla koronaepidemian vuoksi joustaneiden työntekijöiden kannustuspalkkioiden vuoksi. Elokuussa myönnettiin uusiin hoitajavakansseihin 86 000 euroa.