Mielipitei: Kaarinan osuus Glasgow’n sitoumuksesta

0

Skotlannin Glasgow’ssa pidettiin äskettäin taas yksi suuri YK:n ilmastokokous. Näissä on tapana tehdä sitoumuksia ja lupauksia päästöjen leikkaamisista. Tällä kertaa saatiin aikaiseksi lupaus metsien hävittämisen lopettamiseksi vuoteen 2030 mennessä.

Kova lupaus. Sen toteutuminen tiedetään sitten aikanaan. Suomessa maankäytön osalta kunnilla on paljon valtaa, kaavoituksen osalta suorastaan monopoli. Siksi metsäkadon torjumisessa kunnat ovat ratkaisevassa asemassa Suomessa.

Metsälaki velvoittaa maanomistajaa uudistamaan talousmetsän eli istuttamaan uusia puuntaimia kaadettujen tilalle. Osa metsäpeitteestä katoaa kuitenkin pysyvästi, kun metsäisiä alueita kaavoitetaan vaikkapa asunnoiksi tai liiketiloiksi. Näin on käynyt – tai käymässä – monellakin alueella Kaarinassa, Sorron ja keskusliikuntapuiston ollessa kohta vuorossa.

On selvää, että asunnot, koulut, liike- ja liikuntatilat pitää jonnekin rakentaa. Kasvavassa kaupungissa taajamametsät ja muu lähiluonto joutuvat näiden tarpeiden edessä väkisinkin antamaan tilaa.

Kun Kaarinaan muuttaa paljon uusia asukkaita, he odottavat saavansa uudelta kotikunnaltaan laadukasta asumista ja palveluita – joihin lasketaan myös virkistyspalvelut, joita lähiluonto tarjoaa. Yhdelle arjen vastapaino löytyy koiran ulkoiluttamisesta, toiselle sienestämisestä tai marjastamisesta, kolmannella linnunlaulun kuuntelemisesta.

Jotta pystymme tekemään oman osuutemme Glasgow’n sitoumuksista ja luontokadon pysäyttämisessä sekä tarjoamaan viihtyisän ympäristön meille asukkaille, olisi tärkeää turvata entistä päättäväisemmin taajamametsien ja lähiluonnon jäljellä olevat, hupenevat alueet, eritoten asutuskeskittymien läheisyydessä.

Tasapaino rakennetun ja rakentamattoman maan välillä on tärkeää. Muutamilla alueilla jälkimmäinen on tontti kerrallaan hupenemaan päin. Viihtyisä, elävä ja luonnonmukainen ympäristö on kuitenkin kunnallemme yksi tärkeä vetovoimatekijä.

Anton Vaaranmaa (vihr., ympäristölautakunnan varapj.)

Nummenniitty