Mielipitei: Säästäkää Sorron metsä!

0

Kaarinan kaupunginvaltuusto käsitteli maanantaina Sorron asemakaavan muutoksia, joiden mukaan kaupunki suunnittelee Sorroon uutta pientaloaluetta, jossa asuisi 80–100 ihmistä. Suuri osa kaavoitetuista tonteista aiotaan rakentaa alueelle, joka tällä hetkellä on koskematon ja arvokas metsä.

Uudisrakentaminen on tietysti tärkeää, jotta kaupungin väkimäärä ja talous voisivat kasvaa. Kuitenkin kaupungin päättäjien kannattaa myös ottaa huomioon muut arvot kuin väkimäärä ja talous, kun he suunnittelevat kaupungin tulevaisuutta.

Se, että kaupunki pystyy tarjoamaan viihtyisyyttä ja virkistymistä on osoittautunut – varsinkin koronan aikana – merkitykselliseksi. Tarve näihin tulee tulevaisuudessa luultavasti vain kasvamaan.

Sorron metsä on arvostettu virkistysalue ja sienimetsä monille kaarinalaisille. Metsässä on myös todettu monta harvinaista eläinlajia, mutta kaavaselostuksessa kunta aliarvostaa näiden lajien merkitystä metsän säilyttämiseksi sellaisenaan. On ristiriitaista, että kaupunki on valmis kaatamaan suuren osan tästä metsästä, kun kaupunki kuitenkin kotisivuillaan nostaa esiin naapurimetsän harvinaisena arvokkuutena.

Lausteen metsä moottoritien pohjoispuolella on määritelty WWF:n perintömetsäksi ja kunta painottaa sieltä löytyvien harvinaisten eläinlajien merkitystä.

Kaupungin suunnitelmat eivät ole myöskään saaneet tukea alueen asukkaiden keskuudessa. Asukkaat ovat esitelleet asemakaavaehdotusta vastaan asiallisia näkökohtia, jotka kaupunki tähän asti kuitenkin on suurimmalta osin valitettavasti sivuuttanut.

Kaavamuutosten edellyttämä Sorron metsän hävittäminen on peruuttamatonta. Biologisen monipuolisuuden tärkeyttä nostetaan esiin enemmän kuin koskaan aikaisemmin, ja meidän kaikkien pitää kantaa oma vastuumme. Metsänomistajina kaupungeilla on ainutlaatuisia mahdollisuuksia näyttää esimerkkiä nuorille sukupolville.

Niklas Antonsson