Puostan urakka kilpailutetaan uudelleen urakoijan talousvaikeuksien vuoksi

0
Arkistokuva.

Täksi vuodeksi suunniteltu Puostan alueen kunnallistekniikan saneeraus Piikkiössä siirtyy ensi vuoteen. Kaarinan kaupunki joutuu kilpailuttamaan urakan uudelleen, sillä urakoijaksi aiemmin valittu paimiolainen Maanrakennus Isomäki Oy on ajautunut taloudellisiin vaikeuksiin.

Urakka sisältää väylien ja vesihuoltojärjestelmän saneerauksen sekä kaapelointitöitä ja valaistuksen rakentamista Puostan alueella. Saneerausalueeseen kuuluvat Verkkotie, Onkitien loppuosa sekä Verkkopuiston hulevesiviemäri. Urakkahinnaksi oli sovittu 830 000 euroa.

Maanrakennusliike Isomäki on tehnyt alueella valmistelevia töitä, mutta varsinainen urakka ei ole edennyt aikataulun mukaisesti. Kaarinan teknisen lautakunnan pöytäkirjassa todetaan, että syynä ovat urakoijan taloudelliset vaikeudet. Yritys on ilmoittanut hakeutuvansa yrityssaneeraukseen.

Kaarinan kaupunki on sopinut yhteisymmärryksessä Maanrakennusliike Isomäen kanssa urakkasopimuksen purkamisesta. Urakoija on luvannut viedä tavarat pois työmaalta ja siistiä työmaan sekä palauttaa Kaarinan kaupungin maksaman ensimmäisen maksuerän.

Lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle, että hankkeen investointimäärärahat poistetaan vuoden 2021 talousarviosta ja että hankkeen toteutukseen varataan ensi vuoden talousarviossa yhteensä miljoona euroa.