Tupakkaa nähdään usein Kaarinan nuorten käytössä, kannabista harvoin – Kolmasosa kyselyn vastaajista oli huolissaan läheisen päihteidenkäytöstä

0
Tupakansavu häiritsee ihmisiä ennen kaikkea kauppojen edustalla ja bussipysäkeillä.

Alaikäisten tupakointia näkyy Kaarinassa runsaasti. Samoin nuuskaa on havaittu usein alaikäisten käytössä. Sen sijaan alaikäisten kannabiksen tai kovien huumeiden käyttöä on tavattu huomattavasti harvemmin.

Tupakansavu häiritsee ihmisiä kauppojen edustalla ja bussipysäkeillä. Kaarinalaiset eivät täysin tiedä, miten apua saa päihdeongelmiin – siitä huolimatta, että moni oli huolissaan läheisen päihdeongelmista.

Nämä kävivät ilmi Varsinais-Suomen päihdekyselyssä, joka toteutettiin Kaarinassa tänä syksynä.

Päihdekasvatusta jokaiseen Kaarinan kouluun

Vastaukset olivat samansuuntaisia koko maakunnassa. Yleisesti vastaajat toivoivat nykyistä enemmän ehkäisevää päihdetyötä nuorison parissa, tukea rahapeliongelmiin sekä päihdeongelmaisten läheisten huomioimista.

– Kaarinan avoimissa vastauksissa oli paljon toiveita ja ehdotuksia siitä, miten puuttua varsinkin nuorten päihteidenkäyttöön ja ehkäistä sitä, kertoo Kaarinan hyvinvointikoordinaattori Hanna Inkeroinen.

– Esimerkiksi poliisin toivottiin näkyvän nykyistä enemmän katukuvassa ja matalan kynnyksen apua toivottiin paljon.

Vastauksia ei vielä ole ehditty pureksia kunnolla kaupungin työntekijöiden kesken, joten vielä ei ole varmuutta, mitä asukkaiden toiveista ryhdytään toteuttamaan.

– Joka tapauksessa meillä on jo meneillään kehittämistyötä, jossa jalkautetaan päihdekasvatusta aiempaa tasaisemmin kaikkiin Kaarinan kouluihin.

Aiemmin on ollut esimerkiksi koulun ja opettajan omasta innostuksesta kiinni, onko kouluissa tartuttu yhteistyöhön Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry:n kanssa.

Kyselyn tuloksia hyödynnetään Varsinais-Suomen kuntien ja tulevan hyvinvointialueen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyössä sekä ehkäisevässä päihdetyössä. Sote-uudistuksen jälkeen ehkäisevä päihdetyö on yksi kunnan ja hyvinvointialueen yhteisistä tehtävistä.

Kysely toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa.

Suurin osa vastaajista naisia

Yli kolmasosaa vastaajista oli sekä Kaarinassa että koko maakunnassa huolettanut läheisten päihdeongelmat, mutta hyvin harva oli huolissaan omasta päihteidenkäytöstään. Tähän todennäköisesti vaikutti se, millaiset ihmiset hakeutuivat vastaamaan kyselyyn.

Kaarinan kyselyn vastaajista jopa 40 prosenttia kertoi pelänneensä julkisella paikalla kohtaamiaan päihtyneitä henkilöitä. 39% oli kokenut altistuneensa häiritsevästi tupakansavulle julkisella paikalla vuoden sisällä.

Kyselyyn vastattiin nimettömästi verkossa. Kaarinassa vastauksia kertyi 236. Koko maakunnasta vastauksia saatiin 3625.

Kaarinalaisvastaajista 76% oli naisia. Eniten vastaamassa oli käynyt 31–60-vuotiaita kaarinalaisia. 10% vastaajista oli alle 18-vuotiaita, yli 75-vuotiaita ei ollut yhtäkään.

Kyselyllä kartoitettiin asukkaiden alkoholiin, tupakkatuotteisiin, huumeisiin ja rahapelaamiseen liittyviä näkemyksiä ja mielipiteitä. Päihdetilannekysely on osa ehkäisevän päihdetyön Pakka-toimintamallia.

Vastaajat olivat havainneet Kaarinassa vuoden sisällä alaikäisten

 • tupakoimista 70%
 • sähkösavukkeiden käyttöä 54%
 • nuuskaamista 50%
 • alkoholin käyttöä 49%
 • rahapelaamista 20%
 • kannabiksen käyttöä 18%
 • muiden huumeiden käyttöä 12%

Vastaajat olivat havainneet Kaarinassa vuoden sisällä alaikäisille

 • nuuskan välittämistä 18%
 • alkoholin välittämistä 15%
 • savukkeiden ja sähkösavukkeiden välittämistä 15%
 • huumausaineiden välittämistä 7%

Oletko vuoden aikana nähnyt huumeidenkäyttöä Kaarinassa julkisella paikalla?

 • En 65%
 • Kyllä 25%

Vastaajat olivat viimeisen vuoden aikana olleet huolissaan läheisen

 • alkoholinkäytöstä 36%
 • tupakka- ja nikotiinituotteiden käytöstä 29%
 • huumausaineiden käytöstä 12%
 • rahapelaamisesta 8%
 • lääkkeiden väärinkäytöstä 8%

Saako Kaarinassa helposti

 • apua tupakoinnin tai nuuskankäytön lopettamiseen? ”En osaa sanoa”, vastasi 77%
 • päihdehoitoa? ”En osaa sanoa”, vastasi 73%
 • apua peliriippuvuuteen? ”En osaa sanoa”, vastasi 84%