Ala-Lemun kartanoa ei saarreta uudisrakennuksilla

0
Puutarhatonttien uudisrakennusten suhde maastossa kartanon päärakennukseen (vasemmalla). Piiros on Kaarinan kaupungin laatimasta kaupunkikehityslautakunnan oheismateriaalista.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta saa huomenna keskiviikkona katsauksen Ala-Lemun kartanon asemakaavasta. Kaavaluonnoksesta saatujen palautteiden perusteella suunnitelmista on poistettu kartanon läheltä asuinpientalokortteli, jotta kartanon lähipelto pysyisi avoimena ja yhteys muihin peltoihin säilyisi. Näin kartano ei jää uudisrakennusten saartamaksi.

Nykyisestä Lemuntiestä aiotaan joukkoliikennekatua. Lisäksi kaavaan tehtiin muita pieniä korjauksia.

Lautakunnalle esitellään myös vaihtoehtoisia luonnoksia kaavan kaakkoiskulmasta puutarhatonteista sekä länsikorttelista.

Puutarhatonteilla erot eri luonnosten välillä ovat pienet. Länsikorttelista toinen vaihtoehto on urbaanimpi ja toinen perinteisempi. Jälkimmäisessä on enemmän esimerkiksi kuusiaitoja.

Kaavahahmotelmat löytyvät toistaiseksi kaupungin verkkosivuilta kaupunkikehityslautakunnan esityslistalta ilmoitusasioista.