Pääkirjoitus: Heikkoja signaaleja tulevasta

0

Millaisia heikkoja signaaleja on näkyvissä? Ne ovat yleensä ensimmäisia oireita tulevasta. Kuvainnollista värettä pinnan alla. Merkkejä esiin nousevista asioista, jotka saattavat tulevaisuudessa olla hyvinkin isoja ja merkittäviä. Kieltämättä joskus uhkaavia, joskus lupaavia.

Heikko signaali voi nostaa esiin jotain mikä haastaa nykyistä ajattelua. Entä jos?

Tavallaan heikko signaali on toisenlainen tarina, ennuste tulevasta. Jokin muuttuu Ja sehän tiedetään, että uusi haastaa aina vanhan ja vie asioita eteenpäin.

Toivon, että heikot signaalit ovat merkkejä, jotka auttavat meitä pohtimaan tulevaa avoimemmin mielin.

Millaisesta tulevaisuudesta heikot signaalit tällä hetkellä kertovat? Millaista siinä tulevaisuudessa on?

Tämä vuosi päättyy, kuten edellinenkin, koronan varjossa. Mutta heikot signaalit viestivät mielestäni jo siitä, että jokin on muuttumassa. Mielelläni näen merkkejä valoisammasta tulevasta vuodesta, kuten kulkutaudin hiipumisesta ja sen hoidon kehittymisestä. Taloudessa ja työllisyydessä on toki maailmanlaajuista ja kotimaista epävarmuutta, mutta toisaalta myös lupaavia muutoksia, sillä nousevat sukupolvet miettivät työtä ja ympäristökysymyksiä uudella tavalla, paljon rohkeammin kuin ennen. Ajankäyttö on muuttumassa, toisten huomioiminen lisääntymässä. Kestävämpi ja ympäristön ja ihmisten tulevaisuuden kannalta puhtaampi tulevaisuus on sekin näköpiirissä.

Näen mielelläni positiivisia merkkejä, koska se on ratkaisu, jonka meistä kukin voi tulevaisuuden osalta tehdä. Kun uskoo parempaan, tukee sitä kehitystä. Jos ajattelu on kielteistä, se kerryttää kielteisyyttä.

Vastakkainasettelua on toki paljon, eri puolilla maailmaa ja myös paikallisesti, mutta samaan aikaan meillä on paljon liberaalia ja rohkeaa ajattelua, joka pohjaa tolkkuun ja vanhaan kunnon maalaisjärkeen. Haluan uskoa, että sen osuus tulee vahvistumaan ja samalla hyvinvointi jakautuu tasaisemmin.

Toivorikasta ja tolkullista tulevaa vuotta!

Taina Tukia