Kaarinassa ilmastopäästöt ovat vähentyneet, vaikka väkiluku kasvaa

0
Kaarinassa tieliikenteen päästöt ovat kasvaneet lähes 20 prosenttia vuodesta 2005.

KAARINA / Heinimaija Hirvonen Kuntien ilmastopäästöt vähenivät viime vuonna 7,4 prosenttia edellisvuodesta, kerrotaan Suomen ympäristökeskuksen ennakkotietolaskelmassa. Iloon on aihetta erityisesti Kaarinassa, jossa kasvihuonekaasupäästöt ovat laskeneet huomattavasti, vaikka asukasluku on noussut.

Asukasta kohti lasketut päästöt ovat Kaarinassa vähentyneet 35 prosenttia viimeisen 15 vuoden aikana. Päästövähennys ylittää selvästi maan keskiarvon.

– Monissa kunnissa päästöt vähenevät nimenomaan muuttotappion seurauksena. Kaarinassa on onnistuttu siinä mielessä hyvin, Suomen ympäristökeskuksen erikoistutkija Santtu Karhinen vahvistaa.

Kaukolämpö

puhdistunut


Kuntien ilmastopäästöjen väheneminen liittyy suurimmaksi osaksi sähkön käytön päästöihin, jotka vähenivät vuonna 2020 yli 20 prosenttia. Isoin selittäjä on siirtyminen tuulivoimaan, mutta osaselityksenä on myös normaalia lämpimämpi vuosi.

Turun seudulla tehdään paljon töitä kivihiilen korvaamiseksi kaukolämmön tuotannossa, minkä ansiosta laskennalliset päästöt ovat vähentyneet Kaarinassakin. Noin 55 prosenttia kaarinalaisista asuu kaukolämmitetyissä kiinteistöissä.

Kaarinassa ylivoimaisesti suurin ilmastopäästöjen aiheuttaja on tieliikenne. Kaarinassa tieliikenteen päästöt ovat kasvaneet lähes 20 prosenttia vuodesta 2005. Tämä johtuu pääosin asukasmäärän kasvusta.

Kaupungin kasvamisesta ja rakentamisesta kertoo sekin, että työkoneista johtuvat päästöt ovat Kaarinassa kasvaneet samaan aikaan, kun ne ovat Suomessa keskimäärin laskeneet. Kaarinassa työkonepäästöt syntyvät pääasiassa rakennustyökoneista.

Työ vaikeutuu


Kunnissa ei ole Karhisen mukaan varaa löysätä, vaikka ilmastopäästöt ovat laskusuunnassa.

– Ei voi ajatella niin, että nyt ei tarvitse tehdä enää mitään. Tahti pitäisi pystyä pitämään tämän suuntaisena, jos halutaan saavuttaa kansallisia tai alueellisesti asetettuja päästötavoitteita.

Kaarinan kaupunginvaltuusto hyväksyi keväällä uuden ilmasto-ohjelman 2030. Ohjelman päätavoitteena on, että Kaarina on ensimmäinen Suomen kunta, joka saavuttaa 80 prosentin päästövähennyksen vuoden 2007 asukaskohtaiseen päästötavoitteeseen verrattuna.

Työ muuttuu Karhisen mukaan koko ajan vaikeammaksi. Sähköntuotanto puhdistuu edelleen ja sitä kautta kuntien ilmastopäästöt vähenevät, mutta jossakin vaiheessa tulee raja vastaan ja päästövähennyksiä on haettava muualta.

Entä mitä Kaarinassa voitaisiin tehdä tieliikenteen päästöjen vähentämiseksi?

Kunta pystyy Karhisen mukaan vaikuttamaan tieliikenteen päästöihin esimerkiksi kehittämällä joukkoliikennettä ja rakentamalla latausinfraa sähköautoille. Toki tehokkaimmin autoilun päästöjä voidaan ohjailla kansallisella tasolla esimerkiksi tukemalla sähköautoiluun siirtymistä.

Turku Energia luopuu ensi vuonna kivihiilestä

kaukolämmön perustuotannossa


Turku Energiassa on tehty viimeisten 20 vuoden aikana töitä kivihiilen korvaamiseksi kaukolämmön tuotannossa, minkä ansiosta laskennalliset ilmastopäästöt ovat vähentyneet myös Kaarinassa. Kaukolämmön perustuotannon tuottaa Turun seudulla Turku Energian osakkuusyhtiö Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE).

Tällä hetkellä kivihiiltä käytetään Turku Energiassa kaukolämmön perustuotannossa enää noin kymmenen prosenttia ja tavoitteena on luopua sen käytöstä perustuotannossa kokonaan ensi vuoden aikana.

– Kaukolämmön perustuotanto tuotetaan biopolttoaineilla ja hukkalämmöllä. Lisäksi Turku Energialla on lämpöakku Turun Kaasukellolla ja öljykäyttöisiä vara- ja huipputuotantolaitoksia lämmön tuottamiseen, mikäli perustuotannossa olisi esimerkiksi jokin häiriötilanne päällä, viestintäpäällikkö Anne-Mari Repola-Mäkinen kuvailee.

Koko Turun alueen kaukolämmitys tulee olemaan hiilineutraali viimeistään tämän vuosikymmenen lopussa.

Vaikutuksia

hintaan


Uusiutuvaan energiantuotantoon tehdyt investoinnit näkyvät kaukolämmön hinnassa. Helsingissä on tänä vuonna kauhisteltu kaukolämmön hinnan nousua, kun samaan aikaan Turun seudulla hintakehitys on ollut laskeva. Tämä johtuu siitä, että Turun seudulla on jo pitkälti siirrytty fossiilisista eli raskaammin verotettavista polttoaineista uusiutuviin energiamuotoihin.

– Hiilineutraalin kaukolämmön mahdollistava perustuotanto on Turun seudulla jo valmiina ja isoimmat investoinnit näin ollen tehty, Repola-Mäkinen perustelee.

Esimerkiksi neljä vuotta sitten käyttöönotetulla, TSE:n Naantalin monipolttoainevoimalaitoksella on ollut merkittävä rooli uusiutuvan energian määrän kasvussa ja päästöjen vähenemisessä. Laitos käyttää polttoaineenaan pääasiassa metsähaketta ja muita puuperäisiä polttoaineita. Ensi keväänä energiatehokkuutta parannetaan entisestään lämpöpumppulaitoksella.

Turku Energia on sitoutunut Turun kaupungin tavoitteeseen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Viime kesänä Turku Energia istutti yhteistyössä Turun kaupungin kanssa 5 000 puuntainta vanhan maankaatopaikan alueelle.

– Tavoitteenamme on tehdä konkreettisia tekoja ilmaston ja ympäristön hyväksi. Metsityshanke on yksi esimerkki niistä. Tavoitteena on lisätä ja turvata Turun luonnon monimuotoisuutta, metsien virkistyskäyttöä ja kompensoida päästöjä metsien hiilinieluja kasvattamalla, Repola-Mäkinen kertoo.