Kirjalansalmen sillan kupeessa tehdään maaperätutkimuksia

0
Työt ovat jatkoa tiesuunnitelmavaiheessa aloitetuille pohjatutkimuksille, ja niiden ennakoidaan kestävän jouluun asti. Arkistokuvan Kirjalansalmen sillasta otti Tuula Purmonen.

Kirjalansalmen itäpuolella ryhdytään tällä viikolla tekemään maaperätietoja tarkentavia maaperätutkimuksia. Työt ovat jatkoa tiesuunnitelmavaiheessa aloitetuille pohjatutkimuksille, ja niiden ennakoidaan kestävän jouluun asti.

– Tutkimusten avulla tarkennetaan maaperätietoja muun muassa kalliopinnan sijainnista yksityiskohtaisemmin ja varmistetaan kallion laatua poraamalla. Työt tehdään pääosin Kirjalansalmessa lautalta, mutta niitä tehdään myös nykyisen tienpenkereen läheisyydessä maalta käsin. Töistä ei aiheudu merkittävää haittaa lähiympäristöön tai liikenteelle, kertoo hankkeesta vastaava projektipäällikkö Janne Wikström Väylävirastosta.

Työt toteuttaa Kreate Oy:n alihankkijana Mitta Oy.