Mielipitei: Keinoja sote-henkilöstöpulaan

0

Meidän sosiaali- ja terveydenhuollon vallitsevaan henkilöstöpulaan olisi tartuttava mahdollisimman nopeasti. Työnteon arvostus tulee näkyä resursoinnissa, johtamisessa ja työoloissa.

Yhtenä mahdollisuutena on osatyökykyisten ja vammaisten työllisyyspotentiaali. Joukossa on henkilöitä, jotka pystyvät toimimaan työelämässä kokoaikaisesti, jos esimerkiksi kohtuulliset mukautukset on hoidettu asianmukaisesti.

Työalojen houkuttelevuutta tulee lisätä työhyvinvoinnin kehittämisellä, riittävällä resursoinnilla ja hyvällä johtamisella. Tulevilla hyvinvointialueilla tulee varmistaa resurssien riittävyys henkilömitoitusten mukaiseen henkilöstömäärään ja sijaistarpeisiin. Tämä vaatii myös riittävää valvontaa.

Hyvinvointialojen tulee huolehtia työvoiman saatavuudesta tarjoamalla esimerkiksi erilaisia oppisopimuspaikkoja tai muita työssäoppimisen mahdollisuuksia sekä nuorille että aikuisväestölle. Työnantajamielikuva ja hyvä henkilöstöpolitiikka ohjaavat varsinkin nuoria kouluttautumaan paremmin eri aloille. Alueellinen yhteistyö turvaa paremmin riittävien opiskelupaikkamäärien saatavuutta.

Tarvitaan myös lisää osaavaa henkilökuntaa ulkomailta. Hyvinvointialueilla on panostettava erityisesti maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden perehdytykseen ja kielikoulutukseen.

Tuula Törnblom (sd.)

Aluevaaliehdokas