Mielipitei: Puntari tarvitsee väliaikaisen rahoituksen

0

Haluan tuoda esiin varsinkin ikääntyneiden kuntalaisten hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta tärkeän ongelman: Kansalaistoimintakeskus Puntarin toiminnan rahoitus loppuu. Monien kaarinalaisten ainoa virkistyspaikka katoaa. Tästä he ovat tuoneet esille suuren mielipahansa ja murheensa.

Stean eli Sosiaali- ja terveysministeriön avustuskeskuksen rahoittaman hankkeen 2017–2020 konkreettisena tavoitteena oli perustaa Kaarinaan kaikille tasavertaisesti avoin, esteetön, maksuton ja hyvien liikenneyhteyksien päässä oleva riittävillä audiovisuaalisilla laitteilla varustettu kokoontumistila eli nykyinen Kansalaistoiminnan keskus Puntari. Tavoite toteutui hyvin.

Puntari on toiminut vuoden 2021 Kaarinan kaupungin, Stean ja Liedon Säästöpankin tuella. Puntarin toiminnan jatkumisen varmistamiseksi on perustettu Kaarinan Kansalaistoiminnan keskus ry. jolla on juridinen oikeus hakea rahoitusta toiminnalle jatkossa.

Puntari on saanut runsaasti positiivista palautetta mm. avoimesta ilmapiiristä ja kiitosta paikkana yhteishengen luojana, jonne oli aina hyvä tulla ja oli tervetullut olo. Puntarin käyttöaste on tällä hetkellä noin 80%. Puntari on löytänyt paikkansa yhteisöllisyyden sekä kansalaistoiminnan ja -vaikuttamisen lisäämiseksi Kaarinassa.

Koska on kyse kuntalaisten osallisuudesta, hyvinvoinnista ja mielenterveyden edistämisestä, katson velvollisuudekseni tuoda esiin Puntarin asiakkaiden äänen päättäjille avun saamiseksi niin, että toiminta voisi jatkua. Vetoan Kaarinan valtuustoon ja hallitukseen pienenkin avustuksen myöntämiseksi, jotta selvittäisiin kevääseen ja nähtäisiin, mitä tiloja sote vaatii itselleen. Sen jälkeen nähdään, mitä vapautuvia kaupungin omia tiloja voidaan saada käyttöön.

Puntarihan ei ole yhden yhdistyksen, eikä edes jäsenyhdistystensä käytössä vaan tilaa voi käyttää kuka tahansa kaarinalainen. Ja meitähän on tällä hetkellä yli 35 000.

Tuula Törnblom (sd.)