Piikkiön VPK yhä pulassa kiinteistönsä kanssa

0
Soraliike Lehtovaaran varastointialueen ja Piikkiön VPK:n kiinteistön välillä on vain matalahko maavalli.

Kaarinan kaupunkikehityslautakunta hylkäsi äänin 6–5 Piikkiön VPK:n oikaisuvaatimuksen, joka koski palokunnan omistaman kokoontumisrakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista asuinrakennukseksi.

Enemmistö lautakunnasta oli sitä mieltä, että edellytykset rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiselle eivät täyty ja perusteet kielteiselle suunnittelutarvepäätökselle ovat olemassa. Kyseessä on vuonna 2006 valmistunut rakennus, joka sijaitsee maakuntakaavassa ”kehitettäväksi tuotannon alueeksi” osoitetulla kaava-alueella. Alueen välittömässä läheisyydessä toimii muun muassa Soraliike Lehtovaara.

Rakennuspaikan alkuperäinen asuinrakennus oli asumiskäytössä vuoteen 2005 saakka, jolloin rakennus purettiin. Sen tilalle valmistui VPK:n uusi kerhorakennus.

Kaupunki katsoi jo lokakuussa, että käyttötarkoituksen muutos aiheuttaisi ”haittaa kaavoitukselle ja alueiden käytön muulle järjestämiselle”.

Arto Elo (sd.) teki lautakunnassa Hans Langhin (kok.) kannattamana pohjaehdotuksesta poikkeavan ehdotuksen, että ”lautakunta oikaisee päätöksen sekä myöntää haetun suunnittelutarveluvan hakemuksen mukaisesti”.

Lautakuntien ratkaisuista on pääsääntöisesti mahdollista jättää valitus hallinto-oikeudelle.